Aantal bezoekers: 499

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 31 maart 2023.

 1. Wegopbreking Vrijheidsdans in Schollevaar tot eind 2023

  De Vrijheidsdans in Schollevaar gaat langdurig dicht voor nieuwe riolering en stadsverwarming. Dat betekent dat wij daar in beide rijrichtingen maanden niet kunnen rijden en pauzeren.
  Dat pauzeren zal dan bij de halte aan de bussluis moeten gaan gebeuren.Zie hieronder de situatieschets Vrijheidsdans en de zes fases die de gemeente gedurende de rest van 2023 zal aanhouden.

 2. Flyers in de bus Maximaal 8 passagiers (19/02/2023)
  De gemeente is bijna klaar met het ontwerp van een A5 flyer voor in de bus die passagiers meer informatie verschaft over het maximum aantal passagiers in een buurtbus.
  Dit om het publiek beter te informeren over het vervoer door een buurtbus. De bedoeling is dat dit een extra hulpmiddel is bij mogelijke discussies in de bus.
  De RET komt met een betere sticker voor plaatsing op de klapdeuren van de bus.

 3. Extra vergoeding ivm vakantieperiode 2023 (19/03/2023)
  Na inventarisatie van de eerste vakantiemeldingen komen wij duidelijk chauffeurs te kort in de periode mei en juni 2023. Net zoals vorig jaar, vragen wij onze chauffeurs om op vrijwillige basis tijdelijk extra diensten te rijden. Besloten is de vakantieregeling van vorig jaar met ingang van 1 april 2023 in te stellen. Dit voor de maanden april , mei en juni. In juni kijken wij de situatie voor de rest van de vakantieperiode 2023 opnieuw even aan.

  • Dit betekent dat voor eenmaal per week rijden de vaste vergoeding van 6 euro geldt.
  • Voor twee diensten in dezelfde week ontvangt men 6 plus 9 euro.

  • Voor drie diensten in dezelfde week ontvangt men 6 plus 9 plus 12 euro.
  • Meer dan 3 diensten rijden in de week achten wij nog steeds niet gewenst.
 4. TIP De spreektoets van de portofoon (instellingen) (19/03/2023)
  De laatste week was handheld 1 gestoord omdat iemand de linker (gele) spreektoets had uitgeschakeld. Dit is een software instelling en inmiddels weer (snel) gerepareerd. Wel bleek dat niet iedereen weet dat je gewoon altijd kunt spreken via de portofoon als je je (rechter)vinger op de ronde rode cirkel van het telefoonscherm drukt en vasthoudt.
  Die software knop verandert dan in oranje en dat is het signaal dat je kunt spreken. Haal je je vinger weg dan wordt de verbinding weer verbroken .Dus mocht de linkertoets het niet doen, je kunt altijd luisteren en spreken zolang je op de rode cirkel drukt!

 5. De vakantieperiode komt er weer aan(12/03/2023)

  Inmiddels komen van de vrijwilligers hun vakantieperioden 2023 binnen. Veel chauffeurs gaan weken soms maanden aangesloten met vakantie. Welverdiend, maar dat ziet er vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering niet gunstig uit, er vallen ongetwijfeld gaten in de dienstregeling april, mei en juni door het ontbreken van voldoende chauffeurs. Met de gemeente zijn we bezig om dit zo goed mogelijk op te vangen uit oogpunt van dienstverlening naar de passagiers en reputatieschade van de buurtbus.
  Binnenkort volgen meer mededelingen over onder andere een tijdelijke extra uurvergoeding voor het rijden van meer busritten per week. Zijn er suggesties om het tekort van chauffeurs op te vangen laat het horen svp.

 6. Vervolg op de AED cursus bij EHBO Capelle(08/03/2023)

  Gelet op de enorme animo voor het volgen van een eerste AED cursus is getracht snel een tweede cursus voor de volgende groep(en) te organiseren.
  Dat viel tegen : De EHBO meldde pas in juni voor ons een nieuwe cursus te kunnen organiseren. Ze hebben namelijk maar een (1) docent, welke de komende 12 weken nodig is voor het geven van een basis EHBO cursus. Dat was niet wat we hadden verwacht.

  Ook het aangeboden alternatief voor een volgende training in het Huis van de Wijk Oostgaarde is niet meer mogelijk, er staan 4 aanmeldingen van ons
  maar na een oproep in de lokale Capelse krant kwamen er maar liefst 60 aanmeldingen uit de wijk zelf.
  De gedachte mei cursus is dus zwaar overgeboekt. In juni is er weer een nieuwe mogelijkheid voor ons helaas.

 7. Verzoek om het in kaart brengen van te volle busritten

  In het regulier overleg met de gemeente is aan ons verzocht te gaan registreren waar en wanneer wij met te volle bussen dreigen te rijden, om zo als de gemeente maatregelen te gaan treffen. Meten is weten. Het is dus geen maatregel om chauffeurs te controleren, zoals ik iemand hoorde zeggen. Vat dit verzoek dus positief en professioneel op en denk hierbij niet in complot theorieën. 🙂

 8. Geen foto’s van dieselverbruik meer

  Enige maanden geleden is iedereen verzocht na afloop een melding (foto) van je gemiddelde verbruik aan diesel te sturen in de whatsapp. Daar waren aanvankelijk weerstanden over (neen, geen wedstrijd) maar iedereen heeft dit opgepakt. Na lering door iedereen is het gemiddelde oorspronkelijke dieselverbruik aanzienlijk gedaald. Het verbruikscijfer schommelt tussen de 8,7l en de 10,2l/100 km. Dit valt te merken aan het tanken op woensdagmiddag. Doel bereikt, en stoppen we met de dagelijkse foto’s. Alleen de tankploeg op woensdagmiddag verzoeken we wel door te gaan met het schieten van een foto met de tankvoorraad in de bus voordat er getankt gaat worden.
  Voor de goede orde : Het stoppen met foto’s is geen verplichting. Chauffeurs die dit nu gewend zijn en/of nuttig vinden, mogen uiteraard gewoon doorgaan met foto- meldingen na afloop van hun dienst..

 9. Wat als de bussen vol zitten met passagiers en er meerdere wachtenden staan? (18 02 2023)

  Het komt eens in de zoveel tijd voor: de bus zit al vol met 8 personen en er zijn nog reizigers die alsnog mee willen. De chauffeur besluit dan toch meer mensen mee te nemen in de buurtbus. Vooral bij stakingen van het Openbaar (streek)Vervoer is het recent vaak voorgekomen. Wettelijk mag dit absoluut niet!

  De bus is goedgekeurd voor 8 zitplaatsen, naast dat van de chauffeur. Ook rijbewijs B staat niet meer dan 8 personen toe. Dat alles uit oogpunt van veiligheid, maar geen leuke situatie in de praktijk. Passagiers weten dit vaak niet (ze hebben bijvoorbeeld zelf geen rijbewijs) of weten het best, maar claimen het niet te weten, omdat ze graag willen instappen.
  In overleg met de gemeente en RET moeten we blijven voldoen aan deze wettelijke richtlijn, want ook bij schade aan bus of letsel van passagiers (schadeclaims) zal in dat geval geen enkele verzekeringsmaatschappij willen uitkeren en uiteindelijk proberen de chauffeur financieel aansprakelijk stellen.
  Hoe goed bedoeld ook, begin er NIET (meer) aan. De consequenties voor de chauffeur kunnen gigantisch zijn.

  De RET zal via communicatie meer aandacht gaan besteden hieraan en de gemeente wil graag weten waar en wanneer dit optreed om op termijn structureel te kunnen inspelen op drukte op de buslijnen. Met het oog hierop is in de bus een nieuw formulier toegevoegd, die een chauffeur – in voorkomende gevallen – moet invullen: waar, wanneer en hoeveel >8 passagiers..
  Zelf besteden we binnenkort meer aandacht in de bus zelf door het plaatsen van extra borden in de bus, dat biedt de chauffeur in deze situatie een hulp bij het weigeren van (te)veel passagiers. Zij kunnen dan verwijzen naar dit bord. De praktijk is dat op den duur de meeste reizigers op de hoogte raken van dit maximum aantal en daar begrip voor tonen. Voor nu: in alle gevallen blijf kalm en rustig richting passagiers. Zij kunnen hier niets aan doen, maar ook de chauffeur is gebonden aan regels. Dit alles ter veiligheid voor iedereen.

 10. Krassen in de zijruiten van de buurtbus (18 02 2023)

  Bij twee bussen zijn krassen aan de buitenzijde van diverse zijruiten ontdekt. De krassen van circa 3 cm lengte lopen van boven naar onder.
  De oorzaak is vooralsnog onbekend. De wasstraat in Krimpen wordt uitgesloten geacht. Het lijkt alsof de krassen moedwillig zijn aangebracht.
  Gedacht wordt aan plaatsen waar de bussen (onbewaakt) wat langer stilstaan, zoals Capelse Brug of Capelle Centrum.
  Verzocht wordt – voor zoverre mogelijk – de bussen op deze locaties op afstand goed in de gaten te houden.

 11. USB Stroomvoorziening apparatuur (11 02 2023)
  Sommigen blijken de USB-aansluiting op het voorfront van de radio(!) te gebruiken om de apparatuur op te laden.
  Dat gaat helaas niet lukken. De USB dient daar voor het insteken van een Sticky, maar de uitgangsspanning is te gering om enige apparatuur aan de kabel op te laden.
  Gebruik deze USB-uitgang dus maar nooit, maar gebruik de aansluitingen onder de desk (zoals het eigenlijk moet) of eventueel de plug voor de sigarettten aansteker.
 12. Aankondiging wegopbreking Vrijheidsdans (08/01/2023)

  Van de gemeente is bericht ontvangen dat de wegwerkzaamheden op de Vrijheidsdans aanvangen in maart 2023. De weg is dan circa 9 maanden gesloten voor autoverkeer.
  Omrijden waarschijnlijk via een (1) afslag eerder naar rechts richting spoorbaan. Nadere details volgen……

 13. Doorgang bij wegversperring Operalaan / Hermitage31 01 2023
  Van de gemeente is bericht ontvangen dat de wegwerkzaamheden daar nog duren tot minimaal eind maart 2023 wegens onvoldoende bouwmaterialen.
  MAAR let op :Er is wel een kleine doorgang open gemaakt voor automobilisten die daar wonen. Het kan dus gebeuren dat op de rotonde
  van het Stationsplein / Operalaan auto’s toch opeens doorschieten naar de Operalaan of opeens verschijnen vanuit de doorgang Operalaan.
  Kijk dus goed uit bij het oprijden van de kruising richting rotonde! Men heeft daar voorrang.
 14. Cursus AED voor chauffeurs op 23 maart (07/01/20223)

  In samenwerking met EHBO Capelle aan den IJssel organiseren wij voor vrijwilligers een avond hartreanimatie /AED. Na afloop van deze avond herken je de signalen van een hartaanval , wat je in dat geval wel en niet moet doen en het werken met een AED apparaat. De avond is op donderdag 23 maart, aanvang 19.30 uur in de kantine van volkstuinvereniging ” Nut en Genoegen” aan de Bermweg in Schenkel. Er is ruim voldoende parkeerplaats. Er kunnen per avond maximaal 8 deelnemers met actieve deelname worden geplaatst, latere aanmeldingen komen daarom op een reservelijst. Deelname is gratis. Wil je je opgeven voor deze avond, dan graag een reactie naar het bestuur.

Show Buttons
Hide Buttons