BUURTBUS CAPELLE

BuurtbusVereniging Capelle (BVC)

BuurtbusVereniging Capelle (BVC)

Hartelijk dank

Hartelijk dank voor uw bericht!

Privacystatement

De rechtspersoon Buurtbusvereniging Capelle (BVC) verwerkt persoonsgegevens van haar leden. De BVC streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als de BVC.

De BVC beseft dat door uw bericht de ontvangen informatie van persoonlijke aard kan zijn. Wij zullen deze informatie daarom niet zonder uw toestemming delen met derden.

Wilt u eerst meer informatie?

Mail dan naar in**@bu*************.nl

Print Friendly, PDF & Email
Site Statistics
  • Today's visitors: 9
  • Total visitors : 53,525