BUURTBUS CAPELLE

BuurtbusVereniging Capelle (BVC)

Corona

(concept)
CORONA-MAATREGELEN EN VRIJWILLIGERS BVC

Zolang de corona-maatregelen van de Rijksoverheid gelden, moeten alle chauffeurs met de volgende zaken rekening houden.

Persoonlijke veiligheidsmiddelen zoals plastic handschoenen, neusmondkapjes, ontsmettingsdoekjes en desinfectie-sprays worden verstrekt door de vereniging. Eigen beschermingsmiddelen zijn natuurlijk ook toegestaan.

Voor aanvang dienstrit / Thuis

 • Blijf thuis als u een van de volgende klachten hebt: verkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts (vanaf 38 °C). U kunt pas weer naar buiten wanneer u 24 uur geen klachten meer hebt.
 • Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 °C) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag weer naar buiten gegaan worden.

Op de bus

 • Draag plastic handschoenen vóór aanvang en tijdens de dienstrit.
 • Draag een neusmondkapje voor aanvang dienstrit
 • Ontsmet voor aanvang zoveel mogelijk de technische middelen van de bus en handheld
 • Houd zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bij uitvoering van werk en bij pauze , lunch, instructie.
 • Kaartverkoop is alleen digitaal.
 • Bij elektronisch afrekenen, zorg voor reiniging van het apparaat voor en na gebruik.
 • Bij aftekenen met pen, laat iedereen een eigen pen gebruiken.
 • Betalingsverkeer per bank, pin of contactloos (pin of mobiel)
 • Als op de werkplek geen afstand van minimaal 1,5 meter aangehouden kan worden, neem dan de volgende beheersmaatregelen:
  1. Voorkom fysiek contact door bijvoorbeeld aanpassing van de werkvolgorde, het plaatsen van een scherm tussen twee mensen, etc. DRAAG PLASTIC HANDSCHOENEN AL VOOR AANVANG EN TIJDENS DIENSTRIT
  2. Beperk het aantal mensen dat tegelijkertijd op dezelfde locatie werkt (bijv. maximum aantal per zone/één activiteit per zone).
   IN DE BUS ALTIJD MAXIMAAL 4 PASSAGIERS!
  3. Beperk de tijd dat je nauw samenwerkt (stel bijvoorbeeld een tijdslimiet in, bijvoorbeeld: bij voorkeur niet langer dan 15 minuten).
  4. Zorg zo mogelijk dat in vaste groepen/tweetallen wordt gewerkt om contact met anderen te beperken.
  5. Tot slot, in het geval bovenstaande maatregelen onvoldoende uitkomst bieden en werkzaamheden binnen de 1,5 m onderlinge afstand uitgevoerd moeten worden is het gebruik van een adembescherming in de vorm van een mondneusmasker aan te bevelen.
 • Schud geen handen.
 • Gebruik zoveel mogelijk eigen apparatuur, gereedschap, telefoon, etc.
 • Reinig spullen, materieel en gereedschappen die worden gedeeld met anderen geregeld, bijvoorbeeld na iedere dienstrit. Desinfecteer deze bij voorkeur of gebruik handschoenen. Desinfecteer vaststaand of schaars materiaal voor iedere nieuwe gebruiker.
 • Was de handen geregeld uitvoerig met water en zeep, in ieder geval voor en na pauze, het eten, toiletbezoek, een klus, reizen met OV, schoonmaken, na het snuiten van de neus, etc. Volg de richtlijn voor handen wassen: https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen
 • Hoest, kuch en nies in de elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg.
 • Gebruik voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals handschoenen en mondkapjes op de juiste wijze. Zorg voor geregelde vervanging hiervan.
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar de gemeentewerf.
 • Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden. Als er toch samen gereisd moet worden, hanteer dan de volgende aanwijzingen:
  1. Samen reizen met meer dan twee personen is niet toegestaan, tenzij tenminste 1,5 meter onderlinge afstand aangehouden kan worden.
  2. Stap zo in en uit, dat u elkaar in het voertuig niet hoeft te passeren en houd 1,5 meter afstand. Dit protocol wordt bijgewerkt als er nieuwe richtlijnen zijn. Kijk voor actuele informatie over het Corona-virus en maatregelen op www.rivm.nl. 9
 • Reis, zover het kan, steeds met dezelfde collega’s.
 • Zorg voor extra natuurlijke ventilatie in vervoersmiddel, bij mooi weer door het raam te openen. ZET GEEN AIRCO AAN
 • Neem zo veel mogelijk op dezelfde plek plaats.
 • Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropylalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.

NA AFLOOP / THUIS

 • Draag de dienstrit over op de gemeentewerf. LET OP dat uw opvolger eerst de chauffeursplek, stuur, bedieningsschakelaars en dashboard ontsmet.
 • Was uw handen in de kleedkamer personeel gevestigd op de eerste etage
 • Bij twijfel rond mogelijke besmetting of ziekteverschijnselen kunnen vrijwilligers eerst terecht bij de eigen huisarts (spreekuur). Een doorverwijzing is dan mogelijk. Bij spoed : neem contact op met Huisartsenpost IJsselland ziekenhuis, zie onder
 • Landelijk Informatiecentrum CORONA virus
  Heeft u vragen over het Corona virus, bel dan het landelijk informatienummer.

  Bel 0800-1351
  Bereikbaar van 8:00 – 20:00 uur.

 • Huisartsenpost IJsselland-ziekenhuis

  In verband met het Corona virus zijn de wachttijden langer dan normaal. Kom niet naar de post voordat u iemand gesproken heeft.Let op! U kunt alleen langskomen als u eerst telefonisch een afspraak heeft gemaakt.

  Huisartsenpost IJsselland
  Prins Constantijnweg 2
  2906 ZC Capelle aan den IJssel
  Bel 010 279 92 62

  Openingstijden
  Open op werkdagen 17.00 – 8.00 uur, in de weekeinden en op feestdagen.

 • Print Friendly, PDF & Email
Site Statistics
 • Today's visitors: 2
 • Total visitors : 55,555