BUURTBUS CAPELLE

BuurtbusVereniging Capelle (BVC)

BuurtbusVereniging Capelle (BVC)

All posts by Redactie

Opleiding BVC-vrijwilligers

De opleiding van nieuwe BVC-kandidaten kent de volgende 11 fases:

1. Werving en selectie nieuwe kandidaten;
2. Kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur;
3. Proefrijden met de buurtbus;
4. Meerijden als passagier om de routes te leren kennen;
5. Opleiding door een vaste chauffeur;
6. Leren omgaan met elektronische apparatuur;
7. Aanmelden medische keuring (Arbo Unie);
8. Aanvragen VOG – verklaring (Justis);
9. Onderteken van de BVC Gedragscode voor Vrijwilligers;
10. Verstrekken bedrijfskleding BVC;
11. Alleen op de bus!

Het hele opleidingstraject is opgedeeld in een 11-tal stappen en duurt ongeveer 6 tot 7 weken. De duur is afhankelijk van de rij-ervaring en getoond verkeersinzicht van de kandidaat. In een (1) week wordt een (1) les ingepland.

1. Werving en selectie kandidaat

Mogelijke kandidaten komen op verschilende manieren in contact met de vereniging, veelal via mond op mond reclame, via internet, via whatsapp of via een flyer..
Alle kandidaten doorlopen in principe hetzelfde opleidingstraject van standaard 6 weken. Per week wordt er een les gepland, kandidaten worden per week opgeleid en van hen verwacht van 2 uur tot uiteindelijk 6 uur actief te zijn.

2. Kennismakingsgesprek

Dit vindt plaats met een lid van het bestuur en duurt ongeveer 1 uur en vindt plaats in een (koffie)restaurant in de directe omgeving van de kandidaat. In het kennismakingsgesprek wordt de historie en de achtergrond van de BVC geschetst, alsmede het verloop van de komende opleiding verteld. De kandidaat vertelt over zijn eigen (beroeps)opleiding en ervaring en motivatie voor een toekomstige functie als chauffeur op de buurtbus.
Van de kandidaat wordt genoteerd: naam en adres en geboortedatum, telefoonnummer en emailadres van de kandidaat. Deze informatie wordt geregistreerd in het ledenbestand van de vereniging. Ook wordt verzocht om inzage van het rijbewijs ter controle.

3. Proefrijden met de Bus

Op een zaterdagochtend om 10.00 uur wordt de kandidaat verwacht op de Gemeentewerf (Groenendijk 10) om mee te rijden naar het RET depot in Krimpen.
Daar worden gewoonlijk de bussen iedere week gewassen en getankt. Nieuwe kandidaten doen een eerste rijproef op het industrieterrein van circa 30 minuten. Dit om zelf kennis te maken met het stuur- en remgedrag van een buurtbus. Kandidaten ondergaan dan ook een eerste beoordeling van de rijvaardigheid. Om circa 12.00 uur is de kandidaat weer terug op de gemeentewerf.
* Een buurtbus is van het model Volkswagen Crafter met automatische versnellingsbak.

4. Meerijden voor route verkenning

Voorgesteld wordt om twee tot drie maal mee te rijden als passagier in de bus. Dit duurt dan 2 tot 3 weken. Doel is om alle drie de routes te leren kennen (lezen) Het is dan nog niet noodzakelijk dat de kandidaat de volledige dienst meerijdt in de bus, maar ergens op de route als passagier instapt en na verloop van tijd (circa 2 uur) weer uitstapt bij de oorspronkelijke instaphalte. Het is handig als de dienstdoende chauffeur weet dat er een kandidaat aan boord is.

5. Opleiding door een ‘vaste’ chauffeur

Op basis van de voorkeursdag (ochtend / middag) van een kandidaat wordt gezocht naar een bestaande BVC chauffeur als ‘vaste’ coach voor opleiding en begeleiding de komende 4 trainingsweken. Eerst rijdt de vaste chauffeur, langzaam aan neemt de kandidaat stukken van de route over als leerling chauffeur. Uiteindelijk rijdt de kandidaat na 4 weken opleiding de volledig dienst zelf (maximaal 6 uur) en zit de vaste chauffeur als beoordelaar achter in de bus.

6. Leren omgaan met de electronische apparatuur

De kandidaat moet leren om te gaan met lichtkrant, PIN apparaat, portofoon en Handheld (incheck apparaat).
Aan en afsluiten van de toestellen behoort tot de minimale vereisten van gebruik. Op deze website staan de gebruikshandleiding ter bestudering. Deze technische opleiding vindt plaats in de pauzes van de dienstritten door de vaste chauffeur.

7. Ondergaan medische keuring

Indien beide partijen zich kunnen vinden voor een vervolgtraject, wordt een kandidaat aangemeld voor een medische keuring bij de organisatie ARBO UNIE gevestigd in Rotterdam (Kralingen).

Deze medische keuring is verplicht door de gemeente Capelle aan den IJssel.
Kandidaten ontvangen een oproep per email en kunnen via internet zelf datum (dag) en tijdstip (uur) voor de medische keuring uitkiezen.
Deze medische keuring duurt ongeveer 40 minuten en onderzocht wordt o.a. gezichtsvermogen, gehoor en beoordeling van het eventuele gebruik van medicijnen door of lichamelijke beperkingen van de kandidaat. De vereniging ontvangt een melding van de ARBO Unie met goed/afgekeurd en de geldende termijn voor een nieuwe keuring. (van 2 tot 4 jaar). De vereniging ontvangt in geen enkel geval medische gegevens over de kandidaat.

De kosten voor de medische keuring komen voor rekening van de BVC. Het kan voorkomen, dat een kandidaat op medische gronden alsnog wordt afgekeurd door de keuringsarts. In een dergelijk geval wordt de opleiding helaas beeindigd.

8. Aanvragen VOG verklaring

Door de BVC wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. De VOG verklaring is verplicht door de gemeente Capelle aan den IJssel. Een VOG-verklaring wordt afgegeven door de rijksoverheid (JUSTIS). De kandidaat ontvangt van deze aanmelding per email een bevestiging en na enige dagen uiteindelijk een (fysieke A4) verklaring van goedkeuring van JUSTIS per post. Dit ontvangen exemplaar wordt vervolgens ingeleverd bij het bestuur voor het archief van de BVC. De VOG-aanvraag is zonder kosten voor de kandidaat.

9. Ondertekening van de Gedragscode voor vrijwilligers.

Omdat er wordt gereden voor senioren en minderjarigen wordt een kandidaat geacht de privacy en bescherming van reizigers te garanderen. Hiertoe is een gedrachtscode opgesteld, welke dient te worden ondertekend door de kandidaat. De BVC gedragscode is elders op de website beschikbaar.

10. Verstrekken bedrijfskleding BVC

Aan de kandidaat wordt op een gegeven moment – op bruikleen basis – bedrijfskleding met BVC logo verstrekt:

a. 2 polos (rood danwel Blauw)
b. Een vest met rits (rood)
c. een warme trui (blauw)
d. een plastic regenjack (blauw)

* indien voorradig.

11. Alleen op de bus

Als alle eerdergenoemde stappen tot tevredenheid van zowel kandidaat als BVC bestuur zijn doorlopen, kan en mag de chauffeur op de bus de dienst alleen gaan rijden.
Hij is dan al ingepland in het roostersysteem van de BVC en ontvangt vanaf dat moment bevestiging van zijn komende dienstritten per email. Op zondagochtend wordt nog een reminder per email verstuurd naar de chauffeur. Hij kan deze dienst nogmaals bevestigen door verzending van een JA of NEEN per email.

75.000ste reiziger in 2022!

75.000ste reiziger in het zonnetje gezet!
Het was donderdag 22 december j.l. feest bij de Capelse buurtbus. Wethouder Rik van Woudenberg van de gemeente Capelle aan den IJssel zette de 75.000ste passagier van de buurtbus in 2022 in het zonnetje.

Mevrouw Ying Kha kreeg uit handen van de wethouder een bloemetje en twee vrijkaartjes voor de buurtbus. Daarnaast was er een verrassing voor de 34 vrijwillige chauffeurs van de buurtbus.

Zij krijgen een kerstkrans van de gemeente voor hun inzet. Wethouder Van Woudenberg overhandigde de eerste vier aan chauffeurs Ton Naumann, Piet Koolmees, Paul van Gink en Johan Willebrands.

De Capelse buurtbus rijdt sinds 2019 en telt inmiddels drie buslijnen. Die verbinden diverse wijken en buurten in Capelle en Kralingseveer met elkaar. Daarnaast zorgt de buurtbus voor een goede verbinding met het centrum van Capelle, winkelcentrum De Terp en het IJsselland Ziekenhuis.

Ook doen de bussen een aantal OV-haltes aan, waaronder Capelsebrug en NS Station Schollevaar. Wethouder Rik van Woudenberg: “In 2022 hebben meer dan 75.000 passagiers van de buurtbus gebruikgemaakt. Dat zijn veel Capellenaren die dankzij de buurtbus op hun bestemming zijn gekomen.

Daarnaast is het fantastisch om te zien dat zoveel vrijwillige chauffeurs aan dit project meewerken. Die inzet verdient een bedankje.”

Gratis reizen met bus 383

Capellenaren met een AOW-uitkering kunnen vanaf 1 januari 2023 gratis reizen met buslijn 383 van vervoersbedrijf Arriva. Deze bus rijdt onder andere tussen Capelle Centrum en ’s Gravenland. Sinds het opheffen van RET buslijn 37 begin dit jaar konden AOW-ers met een Vrij Reizen-abonnement van de RET op deze route alleen gratis reizen met RET buurtbuslijn 607. Vanaf 1 januari is dat ook met Arriva buslijn 383 het geval.

Capellenaren met een AOW-uitkering kunnen gratis reizen met het openbaar vervoer van de RET. Per januari 2022 is RET buslijn 37 opgeheven. Op een deel van die router kwam buslijn 383 van Arriva in de plaats. Op deze buslijn geldt nu het Vrij Reizen-abonnement van de RET niet. Sinds die tijd kunnen AOW’ers daardoor alleen met de buurtbus gratis reizen tussen Capelle Centrum en ’s Gravenland.

Nu ook gratis reizen met buslijn 383
De RET, Arriva en gemeente Capelle aan den IJssel hebben afgesproken dat het gratis reizen ook voor buslijn 383 gaat gelden. De regeling gaat automatisch in op 1 januari 2023. Reizigers moeten wel het Vrij Reizen-abonnement van de RET op hun OV-chipkaart hebben staan. Gratis reizen geldt voor de hele route van bus 383 binnen Capelle. Dit is van Capelsebrug tot Oostgaarde Noorderbreedte.

Tussen Rotterdam Alexander en Nieuwerkerk aan den IJssel rijdt Arriva lijn 190 via de Hoofdweg. Op deze buslijn kan niet gratis gereisd worden door Capelse AOW’ers. Dat blijft ook zo.

Vrij reizen voor AOW-gerechtigden..
 1. Welke gratis reizen abonnement zijn beschikbaar?

  Gratis OV-abonnementen van de RET zijn er voor AOW-gerechtigden in Rotterdam en Capelle. In
  Rotterdam zijn ook gratis OV-abonnementen voor kinderen.
  Het Vrij Reizen abonnement is geldig van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur. In het weekend en op
  feestdagen de hele dag. Meer informatie per doelgroep in de vragen hierna.

 2. Een gratis RET-abonnement?


  Iedereen moet inchecken om toegang te krijgen tot de buurtbus.Kinderen vanaf 4 jaar ook. Op de OVchipkaart staat of je gratis mag reizen. Staat deze vermelding niet op uw OV-chipkaart en behoort u
  wel tot de doelgroep voor gratis reizen, vraag dan een abonnement aan.
  Op de website buurtbus https://www.buurtbuscapelle.nl/ is een verwijsknop te vinden. Daarmee wordt
  u doorgestuurd naar gemeente Rotterdam en Capelle om de aanvraag in te dienen voor een gratis
  abonnement.

 3. Onvoldoende saldo?

  Om te voorkomen dat de melding Onvoldoende saldo verschijnt bij het inchecken, is het nodig vooraf
  voldoende saldo op de kaart te hebben staan. Opladen van saldo kan bijvoorbeeld bij Albert Heijn,
  Primera en Tabac&Gifts, op het metrostation, bij de RET Servicepunten (Beurs, Centraal Station,
  Zuidplein en Spijkenisse) en via www.ov-chipkaart.nl ook automatisch.

 4. Hoe werkt vrij reizen van kinderen (Rotterdam)?

  Kinderen t/m jaar 11 in Rotterdam kunnen voor een proef in 2022 vrij reizen. Voor iedereen die
  gebruik maakt van de (buurt)bus, is wel een vervoerbewijs nodig. Gratis reizen van de kinderen moet
  ook op de OV-chipkaart staan, net zoals dat voor ouderen is.

 5. Hoe werkt vrij reizen voor AOW-gerechtigden?

  AOW-gerechtigden hebben vanuit de gemeente Rotterdam en Capelle aan den IJssel recht op gratis
  vervoer met de RET binnen het vervoersgebied exclusief de E lijn tussen Berkel Westpolder en Den
  Haag Centraal. Hiervoor heeft u een persoonlijke OV-chipkaart nodig en dient het reisproduct Gratis
  OV voor AOW-gerechtigden op de OV-chipkaart te worden geladen. Dit kan bij een RET-servicepunt
  of via een OV-chipkaartautomaat op de metrostations of de winkels van Albert Heijn, Primera en
  Tabac&Gifts. Gratis reizen geldt op werkdagen vanaf 09:00, op zaterdag, zondag en nationale
  feestdagen kunt u de gehele dag gratis reizen.

 6. Informatiepunt voor ouderen Prins Alexander

  In de wijk Prins Alexander kunnen Rotterdamse ouderen terecht als er vragen zijn over het gebruik
  van de OV-kaart. In het Digi-café (op maandagmiddag) en Checkpoint (op vrijdagmiddag) in het Huis
  van de Wijk Lage Land. Daar helpen vrijwilligers bij het uploaden van producten (of saldo) op de OVchipkaart. Zie ook: Buurtwerk.nl – Checkpoint en DigiCafé – Buurtwerk.nl

Bus 607

Buslijn 607 rijdt tussen Capelle Centrum en Metrostation Capelse Brug.

De buurtbus vertrekt vanaf Capelle Centrum (zijde Albert Heyn) als buslijn 607 via het Slotplein en halte Valeriusrondeel door de wijken Middelwatering, ‘s-Gravenland en Capelle West en de Rotterdamse wijk Kralingseveer naar eindhalte Capelsebrug laag in ongeveer 20 minuten.
Na een pauze vertrekt bus 607 weer via de beginhalte Capelsebrug Hoog in omgekeerde rijrichting naar Capelle Centrum. (ING zijde)..

Buslijn 607 is een 1 uurs dienst.

Route

Site Statistics
 • Today's visitors: 1
 • Total visitors : 52,131