BUURTBUS CAPELLE

BuurtbusVereniging Capelle (BVC)

Opleiding BVC-vrijwilligers

De opleiding van nieuwe BVC-kandidaten kent de volgende 11 fases:

1. Werving en selectie nieuwe kandidaten;
2. Kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur;
3. Proefrijden met de buurtbus;
4. Meerijden als passagier om de routes te leren kennen;
5. Opleiding door een vaste chauffeur;
6. Leren omgaan met elektronische apparatuur;
7. Aanmelden medische keuring (Arbo Unie);
8. Aanvragen VOG – verklaring (Justis);
9. Onderteken van de BVC Gedragscode voor Vrijwilligers;
10. Verstrekken bedrijfskleding BVC;
11. Alleen op de bus!

Het hele opleidingstraject is opgedeeld in een 11-tal stappen en duurt ongeveer 6 tot 7 weken. De duur is afhankelijk van de rij-ervaring en getoond verkeersinzicht van de kandidaat. In een (1) week wordt een (1) les ingepland.

1. Werving en selectie kandidaat

Mogelijke kandidaten komen op verschilende manieren in contact met de vereniging, veelal via mond op mond reclame, via internet, via whatsapp of via een flyer..
Alle kandidaten doorlopen in principe hetzelfde opleidingstraject van standaard 6 weken. Per week wordt er een les gepland, kandidaten worden per week opgeleid en van hen verwacht van 2 uur tot uiteindelijk 6 uur actief te zijn.

2. Kennismakingsgesprek

Dit vindt plaats met een lid van het bestuur en duurt ongeveer 1 uur en vindt plaats in een (koffie)restaurant in de directe omgeving van de kandidaat. In het kennismakingsgesprek wordt de historie en de achtergrond van de BVC geschetst, alsmede het verloop van de komende opleiding verteld. De kandidaat vertelt over zijn eigen (beroeps)opleiding en ervaring en motivatie voor een toekomstige functie als chauffeur op de buurtbus.
Van de kandidaat wordt genoteerd: naam en adres en geboortedatum, telefoonnummer en emailadres van de kandidaat. Deze informatie wordt geregistreerd in het ledenbestand van de vereniging. Ook wordt verzocht om inzage van het rijbewijs ter controle.

3. Proefrijden met de Bus

Op een zaterdagochtend om 10.00 uur wordt de kandidaat verwacht op de Gemeentewerf (Groenendijk 10) om mee te rijden naar het RET depot in Krimpen.
Daar worden gewoonlijk de bussen iedere week gewassen en getankt. Nieuwe kandidaten doen een eerste rijproef op het industrieterrein van circa 30 minuten. Dit om zelf kennis te maken met het stuur- en remgedrag van een buurtbus. Kandidaten ondergaan dan ook een eerste beoordeling van de rijvaardigheid. Om circa 12.00 uur is de kandidaat weer terug op de gemeentewerf.
* Een buurtbus is van het model Volkswagen Crafter met automatische versnellingsbak.

4. Meerijden voor route verkenning

Voorgesteld wordt om twee tot drie maal mee te rijden als passagier in de bus. Dit duurt dan 2 tot 3 weken. Doel is om alle drie de routes te leren kennen (lezen) Het is dan nog niet noodzakelijk dat de kandidaat de volledige dienst meerijdt in de bus, maar ergens op de route als passagier instapt en na verloop van tijd (circa 2 uur) weer uitstapt bij de oorspronkelijke instaphalte. Het is handig als de dienstdoende chauffeur weet dat er een kandidaat aan boord is.

5. Opleiding door een ‘vaste’ chauffeur

Op basis van de voorkeursdag (ochtend / middag) van een kandidaat wordt gezocht naar een bestaande BVC chauffeur als ‘vaste’ coach voor opleiding en begeleiding de komende 4 trainingsweken. Eerst rijdt de vaste chauffeur, langzaam aan neemt de kandidaat stukken van de route over als leerling chauffeur. Uiteindelijk rijdt de kandidaat na 4 weken opleiding de volledig dienst zelf (maximaal 6 uur) en zit de vaste chauffeur als beoordelaar achter in de bus.

6. Leren omgaan met de electronische apparatuur

De kandidaat moet leren om te gaan met lichtkrant, PIN apparaat, portofoon en Handheld (incheck apparaat).
Aan en afsluiten van de toestellen behoort tot de minimale vereisten van gebruik. Op deze website staan de gebruikshandleiding ter bestudering. Deze technische opleiding vindt plaats in de pauzes van de dienstritten door de vaste chauffeur.

7. Ondergaan medische keuring

Indien beide partijen zich kunnen vinden voor een vervolgtraject, wordt een kandidaat aangemeld voor een medische keuring bij de organisatie ARBO UNIE gevestigd in Rotterdam (Kralingen).

Deze medische keuring is verplicht door de gemeente Capelle aan den IJssel.
Kandidaten ontvangen een oproep per email en kunnen via internet zelf datum (dag) en tijdstip (uur) voor de medische keuring uitkiezen.
Deze medische keuring duurt ongeveer 40 minuten en onderzocht wordt o.a. gezichtsvermogen, gehoor en beoordeling van het eventuele gebruik van medicijnen door of lichamelijke beperkingen van de kandidaat. De vereniging ontvangt een melding van de ARBO Unie met goed/afgekeurd en de geldende termijn voor een nieuwe keuring. (van 2 tot 4 jaar). De vereniging ontvangt in geen enkel geval medische gegevens over de kandidaat.

De kosten voor de medische keuring komen voor rekening van de BVC. Het kan voorkomen, dat een kandidaat op medische gronden alsnog wordt afgekeurd door de keuringsarts. In een dergelijk geval wordt de opleiding helaas beeindigd.

8. Aanvragen VOG verklaring

Door de BVC wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. De VOG verklaring is verplicht door de gemeente Capelle aan den IJssel. Een VOG-verklaring wordt afgegeven door de rijksoverheid (JUSTIS). De kandidaat ontvangt van deze aanmelding per email een bevestiging en na enige dagen uiteindelijk een (fysieke A4) verklaring van goedkeuring van JUSTIS per post. Dit ontvangen exemplaar wordt vervolgens ingeleverd bij het bestuur voor het archief van de BVC. De VOG-aanvraag is zonder kosten voor de kandidaat.

9. Ondertekening van de Gedragscode voor vrijwilligers.

Omdat er wordt gereden voor senioren en minderjarigen wordt een kandidaat geacht de privacy en bescherming van reizigers te garanderen. Hiertoe is een gedrachtscode opgesteld, welke dient te worden ondertekend door de kandidaat. De BVC gedragscode is elders op de website beschikbaar.

10. Verstrekken bedrijfskleding BVC

Aan de kandidaat wordt op een gegeven moment – op bruikleen basis – bedrijfskleding met BVC logo verstrekt:

a. 2 polos (rood danwel Blauw)
b. Een vest met rits (rood)
c. een warme trui (blauw)
d. een plastic regenjack (blauw)

* indien voorradig.

11. Alleen op de bus

Als alle eerdergenoemde stappen tot tevredenheid van zowel kandidaat als BVC bestuur zijn doorlopen, kan en mag de chauffeur op de bus de dienst alleen gaan rijden.
Hij is dan al ingepland in het roostersysteem van de BVC en ontvangt vanaf dat moment bevestiging van zijn komende dienstritten per email. Op zondagochtend wordt nog een reminder per email verstuurd naar de chauffeur. Hij kan deze dienst nogmaals bevestigen door verzending van een JA of NEEN per email.

2022

Met deze link Archief 2022 ga je naar het archief van alle geplaatste berichten in het jaar 2022.

Tips & Trucs

In de loop der tijd zijn er door de vaste chauffeurs allerlei bevindingen gedaan en praktische slimmigheden ontdekt die het rijden als chauffeur een klein stukje makkelijker maken.
Hieronder worden een aantal tips gepubliceerd. Weet je er zelf ook een Tip voor deze rubriek?
Meldt het even!

 • Gebruik de verkeersspiegels langs de weg

  Aangezien de bussluis in Schollevaar in een onoverzichtelijke bocht zit is er ter hoogte van de bussluis een spiegel geplaatst om de bocht in te kijken. Het komt daar vaak voor dat er een tegenliggende lijnbus, vuilniswagen of pakketbezorger met zijn bestelbus van de bussluis gebruik maakt. De ervaring leert dat het dan makkelijker is even te wachten totdat deze tegenligger volledig gepasseerd is.
  Deze spiegel is niet geheel duidelijk geplaatst, maar als men dagrijverlichting voert is men ook daar zichtbaar voor tegenliggers.
  ps
  In de bocht voor de ingang van Schollevaar NS zit trouwens ook een verkeersspiegel, alleen nice to know…

 • Meerijden nieuwe chauffeur

  Iedere nieuwe kandidaat rijdt eerst 2 tot 3 maal mee als passagier om de busroutes te verkennen. Eigenlijk zijn de dagdiensten op WOENSDAG het best geschikt om een nieuwe kandidaat te laten meerijden, dan kan ook het tanken in Krimpen aan den IJssel gelijk uitgelegd worden namelijk. Na twee tot drie keer mag de kandidaat delen van de route rijden onder begeleiding van een andere (meer ervaren) chauffeur. In de pauzes moeten dan uitleg worden gegeven over de bediening van 1)de lichtkrant 2)de Handheld en 3) het PIN-apparaat. Gaat het rijden onder toezicht twee maal goed dan mag de kandidaat voor het eerst alleen achter het stuur.

 • Aandachtspunten trainer /coach
  1. Bij aanvang op de Gemeente Werf kan gelijk tijdens het wachten op de aflossing het toegangshek (zender) en het hek voor de fietsenstalling (witte toegangspas hoe voor de pas lezer te houden) worden uitgelegd.
  2. De eerste keren leer je ze tijdens de pauzes van het rijden (learning on the job) de pin-terminal, de handheld checker met het “foefje” capelse brug laag- en hoog instellen en de portofoon. Laat ook via de portofoon in dienst melden door de aspirant chauffeur.
  3. Onderweg eerst de route laten meerijden als passagier en observeren. Daarna zonodig het halteren doornemen als de bus tijdens het observeren te ver van het halteperron of trottoir stond.
  4. Indien nodig aanwijzingen geven bij het passeren van de bussluis.
 • Rijden op de juiste haltetijden
  Indien nodig, goed aangeven op tijd te rijden. Te laat kun je niet altijd wat aan doen, te vroeg wel. Dat doe je zelf. De RET krijgt boetes opgelegd bij het herhaaldelijk te vroeg vertrekken door de metropoolregio MRDH opgelegd.
  Op sommige bushaltes met een zogeheten digitale reizigers informatie systeem (DRIS) op diverse punten langs de route kan je als chauffeur zien of je als bus te vroeg of te laat passeert. Precies op tijd? leidt tot een knipperende 0 minuten op het bord.
  2 minuten te vroeg voorbij ? dat leidt tot een Knipperende 2 minuten.
  2 minuten te laat langs de halte geeft 58 minuten aan

 • Bussluis Schollevaar
  Om bij het passeren van de bussluis niet plotseling tegenover een LIJNBUS, RET bus 30 te komen staan, kun je bij de halte Posthoorn (Schollevaar) tegenovergesteld op de DRIS zien hoe ver in tijd gezien (minuten) bus 30 nog van je verwijderd is, terwijl je onderweg bent richting bussluis. Bij minder dan 1 minuut zal je hem gegarandeerd tegenkomen. Kijk dus vooral uit bij de bussluis.

 • Krappe bochten in Schollevaar
  Zie er op toe hoe de krappe bochten in Schollevaar worden genomen zonder met de achterwielen met de wangen van de banden het trottoir te raken (zelfs zó erg dat je de bus onder je kont voelt wegschuiven).

 • Helling IJsselmondselaan Kralingseveer
  Kom je door Kralingseveer de dijk af naar beneden de 30 km zône in, richting Capelsebrug, is het handig zonder gas te geven de bus naar beneden te laten “rollen”. Rijdt dan op motor-remmen naar beneden en zul je zien dat dit met een snelheid van 28 km naar beneden wordt gereden.

 • Doorrijden op eindpunt Capelse brug
  Op verzoek van de RET : Rij bij het halteren op eindpunt Capelsebrug Laag zo ver mogelijk je bus de hoek in, zodat er achter je altijd een grote RET bus ook kan passagiers kan lossen.

 • Snelheid
  Onderweg letten we natuurlijk ook overal op de max. toegestane snelheid en beide handen aan het stuur.

  Aardig Onderweg !

Bushaltes Lijn 605 en 606

Bushaltes van Buurtbus Lijn 606

De bushaltes van Lijn 605 zijn in omgekeerde rijrichting:

 1. Capelle Centrum 
 2. Duikerlaan
 3. De Linie
 4. De Terp 
 5. Beemsterhoek
 6. Schermerhoek
 7. Avanze
 8. Ringvaartpark
 9. Pastel
 10. Grafiek
 11. Hermitage
 12. Operalaan
 13. Station NS Schollevaar 
 14. Posthoorn 
 15. Sara Burgerhart Erf
 16. Heksendans
 17. Vrijheidsdans
 18. Alexandrium III
 19. Alexandrium I
 20. Oosterflank Metro
 21. Henri Eversstraat
 22. Van Heukelomstraat
 23. Palladiostraat
 24. Bramanteplein 
 25. Beelstraat
 26. Rietkerkweg
 27. IJsselland Ziekenhuis
 28. Beltmolen
 29. Dotterlei
 30. Wingerd
 31. Lupinestraat
 32. Goudenregenstraat
 33. Kanaalweg
 34. Rivierweg
 35. Capelle Centrum 
Tanken bij AVIA

Iedere woensdag gaat men – alleen NA overleg met het bestuur – maximaal 30 tot 40 LITER diesel tanken bij de AVIA aan de Couwenhoekseweg. Het juiste tijdstip hangt mede af van de stand van de brandstofmeter en het moment van pauze van de chauffeur.

Unieke PIN-code

Tanken gaat met behulp van de MTC-tankpas, altijd opgeborgen in het blikje met de kaartjes en munten.
Iedere bus heeft een eigen tankpas met een eigen (unieke) code. De PIN-code van de tankpas staat op het blikje aangegeven

 1. Bus B1 met Tankpas 1 heeft code 7490
 2. Bus B2 met Tankpas 2 heeft code 1176
 3. Bus B3 met Tankpas 3 heeft code 3275

Afrekenen

Na het tanken gaat men binnen aan de balie van de AVIA-shop afrekenen door het intoetsen van de PIN-code en vermelding van het AANTAL kilometers van de bus.
Terug bij de bus wordt het aantal liter getankte diesel en kilometerstand ingevuld op de chauffeurslijst in de bus. De Tankpas en de kassaslip wordt weer opgeborgen in het blikje.

Controle
Met behulp van een App kunnen alle tankbeurten worden opgevraagd. De details verstrekken informatie over datum en tijdstip van tanken, het aantal getankte liters diesel en het bedrag van de tankbeurt.

Site Statistics
 • Today's visitors: 19
 • Total visitors : 54,770