BUURTBUS CAPELLE

BuurtbusVereniging Capelle (BVC)

BuurtbusVereniging Capelle (BVC)

Category Capelle aan den IJssel

Bus 607

Buslijn 607 rijdt tussen Capelle Centrum en Metrostation Capelse Brug.

De buurtbus vertrekt vanaf Capelle Centrum (zijde Albert Heyn) als buslijn 607 via het Slotplein en halte Valeriusrondeel door de wijken Middelwatering, ‘s-Gravenland en Capelle West en de Rotterdamse wijk Kralingseveer naar eindhalte Capelsebrug laag in ongeveer 20 minuten.
Na een pauze vertrekt bus 607 weer via de beginhalte Capelsebrug Hoog in omgekeerde rijrichting naar Capelle Centrum. (ING zijde)..

Buslijn 607 is een 1 uurs dienst.

Route

Route 606: De lus door Capelle – West

Zoals bekend, rijdt lijn 606 in een korte lus van en naar het metrostation Capelsebrug. Dit is de GEEL ingetekende route op deze kaart. Een ritje van circa 25 minuten.
Iedereen van ons heeft deze route gereden samen met de twee RET-instructeurs, maar daarbij is toen iets anders uitgelegd / begrepen……

LET OP

Want niet iedereen duidelijk is geworden, is dat de buslijn 606 maar op een- en dezelfde richting door de Doormanstraat rijdt. Dat betekent dat de bus na vertrek vanaf Capelsesbrug altijd door de IJsselmondselaan rijdt, daarna linksaf de IJsseldijk op rijdt, maar daar NIET bij de eerste afslag links de wijk Capelle – West inslaat (bij de lijkkistenfabriek Van Wijk), maar eerst doorrijdt boven op de IJsseldijk en pas bij de tweede afslag links (bij de sportschool) de afrit af richting Capelle West rijdt en linksaf de Doormanstraat inrijdt. Dit om zo weer via de bekende route binnendoor via de industriewijk naar de IJsseldijk te rijden en zo bovenlangs terug te keren naar de IJsselmondselaan en het eindpunt Capelsebrug.

De lus van de 606 wordt dus ALTIJD vanaf Capelsebrug EERST BOVENDIJKS gereden en keert vanaf de Doormanstraat gezien, ONDERDIJKS weer terug via de industriewijk naar Kralingsveer en eindput Capelsebrug.

n.b.
Voor de lijn 607 is het verhaal anders : die rijdt op zowel heen- als terugweg wel gelijk bij de eerste afslag van Capelle West de dijk af richting Doormanstraat.

Aanpassing routes

Het is na een aantal proefritten onmogelijk gebleken om met één busroute en twee beschikbare buurtbussen de aanvankelijk voorgestelde route binnen 60 minuten te rijden. Daarom is besloten om twee busroutes in te stellen. Een korte busroute – buslijn 606 – binnen Capelle – West richting metrostation Capelsebrug en een langere route – buslijn 605 – die de wijk Schollevaar via Oostgaarde verbindt met het stadshart. Deze langere verbinding heeft echter een uurdienst.

Voor het opnieuw vaststellen van de routes is er overleg gevoerd tussen de gemeente Capelle en de RET.

De twee nieuw gekozen busroutes liggen min of meer vast tot december 2019.
Op dat moment kan – eventueel – nog eens kritisch worden gekeken naar de thans gemaakte keuzes.
Voor een overzicht van de nieuwe dienstregeling kunt u HIER klikken.

Veelgestelde vragen..

[WPSM_AC id=1301]

Nieuwsbrief juni 2019

De nieuwsbrief van juni 2019.

Op dit moment zijn de kennismakingsgesprekken met vrijwilligers nagenoeg afgerond. Er zijn 48 gesprekken gevoerd, alle in de Bibliotheek aan het Stadsplein. In juli staan nog enige laatste gesprekken gepland. Indien door omstandigheden (vakantie etc) nog geen gesprek is geweest, laat dit graag even weten via het het email adres in**@bu*************.nl. Dan plannen we je in voor een gesprek in juli. Met de opening van de openbare ruimte in het gemeentehuis zullen de gesprekken/bijeenkomsten voortaan in het gemeentehuis plaatsvinden.

Buurtbus

De RET heeft in het laatste gesprek met hen bevestigd, dat er twee buurtbussen gereed staan van Capelle aan den IJssel. Ze zijn van een oude serie, maar technisch goedgekeurd, geschikt om met een lading nieuwe, deels onervaren, chauffeurs aan de slag te gaan. De standplaats wordt voorlopig de gemeentewerf aan de IJsseldijk.

Introductie..

Ook meldt de RET klaar te staan voor een introductiebijeenkomst en de rijtesten. Er zullen de komende weken twee introductie-bijeenkomsten worden georganiseerd in het hoofdkantoor Daar kunnnen 30 tot 40 Capelse kandidaten kennismaken met het concept achter de buurtbus. Overleg is gaande om de deelnemers medisch te keuren (verplicht) bij een ARBO-dienst in Capelle.

Selectie..

Na de introductie zullen telkens 2 tot 3 kandidaten gelijk worden ingedeeld in een selectierit onder leiding van een instructeur. Deze ritten vinden plaats op dezelfde routes die de buurtbus in september gaan rijden. Iedere kandidaat kruipt dan minimaal 30 minuten zelf achter het stuur en wordt beoordeeld.

De verzending van oproepen voor introductie en selectie worden georganiseerd door Jolanda Kooiman, bestuurslid van de vereniging. Zij zal als centraal contactpersoon de diverse kandidaten aanschrijven. Kun je niet op een van de voorgestelde data – bijvoorbeeld omdat je met vakantie bent – laat het weten dan wordt je op een later moment ingedeeld. Zij is bereikbaar onder het emailadres in**@bu*************.nl

Route aangepast..

De eerder uitgedachte route, zoals die nu op de website staat, wordt aangepast. Het is tijdens de proefneming niet mogelijk gebleken om deze lange route binnen het uur te rijden. Ook waren er onvoorziene verkeersbelemmeringen in Schollevaar, Schenkel en Capelle-West. Er wordt nu gewerkt aan twee onafhankelijke routes :

– Een half-uur-dienst door Capelle – West naar Kralingseveer en metro station Capelsebrug (met lijnnummer 505)

– een uurdienst Capelle Schollevaar richting Stadshart met mogelijk een eindpunt bij het Ijsselland-ziekenhuis. (met lijnnummer 506)

Ook deze twee routes moeten opnieuw worden gereden op haalbaarheid. De RET onderzoekt of dit snel mogelijk.

Promotie-campagne

De gemeente gaat de komst van de buurtbus de nodige publiciteit geven, het is immers een vorm van openbaar vervoer met de nodige onbekendheid bij inwoners. Er komen folders, flyers en meldingen op social media. We zijn daarom op zoek naar een klein aantal vrijwilligers die met een foto en voornaam kunnen worden ingezet in de campagne. Vindt je het geen bezwaar om als model/boegbeeld te worden gefotografeerd? Laat het dan even weten, dan maken we een afspraak. Mail dan naar in**@bu*************.nl

Vakantietijd!

Veel mensen zijn of gaan binnenkort met een welverdiende vakantie. Dat geeft aan de andere kant wat extra druk op de planning en de beschikbaarheid van deelnemers. Indien je op een aangegeven dag niet kunt komen, meldt dat dan gewoon, zodra je een oproep ontvangt. Dan spreken we af dat je op een ander moment wordt ingedeeld in een klasje.

Tot zover even een tussenstand.
Ik wens iedereen een mooi vakantieperiode en hoop velen van jullie in de loop van juli weer te kunnen ontmoeten!

Paul van Gink,
Buurtbus Capelle

Site Statistics
  • Today's visitors: 7
  • Total visitors : 53,523