BUURTBUS CAPELLE

BuurtbusVereniging Capelle (BVC)

All posts by Redactie

Afsluitingen

 1. SCHOLLEVAAR
  De buslijnen 605 en 606 rijden weer de normale routes in Schollevaar.
  Dit betekent dat de bushaltes Sarah Burgerhart Erf en Vrijheidsdans weer worden aangedaan.
  Dit in beide richtingen met de frequentie van eenmaal per uur.

 2. Fluiterlaan afgesloten bus 606
  Van 10 juni tot en met 14 juni is een gedeelte van de Fluiterlaan afgesloten voor alle verkeer wegens bouwactiviteiten.
  Bus 606 rijdt over de Duikerlaan naar het Eindpunt Capelle Centrum

Normale dienstregeling

NORMALE DIENSTREGELING

Alle drie buurtbussen zijn beschikbaar en rijden volgens schema.
Dit betekent dat de dienstregeling NORMAAL wordt uitgevoerd.

Heb jij interesse als chauffeur? Neem gerust contact op!

Alle buurtbussen in Nederland worden gereden door enthousiaste vrijwilligers (M/V). De voertuigen worden geleverd door de Rotterdamse RET,

Heeft u interesse om vrijwillig als parttime chauffeur een aantal uren per week in de buurtbus te rijden? Neem dan contact met ons op of meldt u aan. Wij nodigen je dan uit voor een kennismakingsgesprek. Na een opleiding van gedurende circa 6  weken, een medische keuring en een VOG-verklaring ben je meestal in staat op zelfstandig te rijden.

Want om de buurtbussen dagelijks beschikbaar te stellen hebben we vrijwilligers nodig die de part-time functie van buschauffeur willen vervullen.
Voor ieder voertuig zijn circa 12 vrijwilligers per week nodig. Zij werken 6 uur achter het stuur en hebben dan natuurlijk ook regelmatig pauzes.

De Buurtbusvereniging Capelle (BVC) is regelmatig op zoek naar mannelijke en vrouwelijke kandidaten die vrijwillig de buurtbus in Capelle aan den IJssel en Kralingse Veer willen besturen.

Maximaal 8 passagiers!

Een buurtbus is een kleinere autobus, die volgens een vaste dienstregeling een vaste route rijdt. De chauffeurs zijn vrijwilligers. Er zijn maximaal 8 zitplaatsen.

Want in een buurtbus mogen op grond van de Wegenverkeerswet 1994 nooit meer dan 8 zittende personen worden vervoerd, anders zijn de chauffeurs in overtreding. Dat heeft ernstige consequenties voor de dekking van de verzekering voor passagiers bij een mogelijk ongeval of aanrijding onderweg.

Dit is voor reizigers soms zuur bij de instaphalte, vooral in de spits of bij stakingen van het streekvervoer.  

Reageer dit op een dergelijk moment niet af op de vrijwilliger/chauffeur, die kan daar niets aan doen, maar besef dat dit is bedoeld voor uw eigen veiligheid!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente van uw woonplaats.

Opleiding BVC-vrijwilligers

De opleiding van nieuwe BVC-kandidaten kent de volgende 11 fases:

1. Werving en selectie nieuwe kandidaten;
2. Kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur;
3. Proefrijden met de buurtbus;
4. Meerijden als passagier om de routes te leren kennen;
5. Opleiding door een vaste chauffeur;
6. Leren omgaan met elektronische apparatuur;
7. Aanmelden medische keuring (Arbo Unie);
8. Aanvragen VOG – verklaring (Justis);
9. Onderteken van de BVC Gedragscode voor Vrijwilligers;
10. Verstrekken bedrijfskleding BVC;
11. Alleen op de bus!

Het hele opleidingstraject is opgedeeld in een 11-tal stappen en duurt ongeveer 6 tot 7 weken. De duur is afhankelijk van de rij-ervaring en getoond verkeersinzicht van de kandidaat. In een (1) week wordt een (1) les ingepland.

1. Werving en selectie kandidaat

Mogelijke kandidaten komen op verschilende manieren in contact met de vereniging, veelal via mond op mond reclame, via internet, via whatsapp of via een flyer..
Alle kandidaten doorlopen in principe hetzelfde opleidingstraject van standaard 6 weken. Per week wordt er een les gepland, kandidaten worden per week opgeleid en van hen verwacht van 2 uur tot uiteindelijk 6 uur actief te zijn.

2. Kennismakingsgesprek

Dit vindt plaats met een lid van het bestuur en duurt ongeveer 1 uur en vindt plaats in een (koffie)restaurant in de directe omgeving van de kandidaat. In het kennismakingsgesprek wordt de historie en de achtergrond van de BVC geschetst, alsmede het verloop van de komende opleiding verteld. De kandidaat vertelt over zijn eigen (beroeps)opleiding en ervaring en motivatie voor een toekomstige functie als chauffeur op de buurtbus.
Van de kandidaat wordt genoteerd: naam en adres en geboortedatum, telefoonnummer en emailadres van de kandidaat. Deze informatie wordt geregistreerd in het ledenbestand van de vereniging. Ook wordt verzocht om inzage van het rijbewijs ter controle.

3. Proefrijden met de Bus

Op een zaterdagochtend om 10.00 uur wordt de kandidaat verwacht op de Gemeentewerf (Groenendijk 10) om mee te rijden naar het RET depot in Krimpen.
Daar worden gewoonlijk de bussen iedere week gewassen en getankt. Nieuwe kandidaten doen een eerste rijproef op het industrieterrein van circa 30 minuten. Dit om zelf kennis te maken met het stuur- en remgedrag van een buurtbus. Kandidaten ondergaan dan ook een eerste beoordeling van de rijvaardigheid. Om circa 12.00 uur is de kandidaat weer terug op de gemeentewerf.
* Een buurtbus is van het model Volkswagen Crafter met automatische versnellingsbak.

4. Meerijden voor route verkenning

Voorgesteld wordt om twee tot drie maal mee te rijden als passagier in de bus. Dit duurt dan 2 tot 3 weken. Doel is om alle drie de routes te leren kennen (lezen) Het is dan nog niet noodzakelijk dat de kandidaat de volledige dienst meerijdt in de bus, maar ergens op de route als passagier instapt en na verloop van tijd (circa 2 uur) weer uitstapt bij de oorspronkelijke instaphalte. Het is handig als de dienstdoende chauffeur weet dat er een kandidaat aan boord is.

5. Opleiding door een ‘vaste’ chauffeur

Op basis van de voorkeursdag (ochtend / middag) van een kandidaat wordt gezocht naar een bestaande BVC chauffeur als ‘vaste’ coach voor opleiding en begeleiding de komende 4 trainingsweken. Eerst rijdt de vaste chauffeur, langzaam aan neemt de kandidaat stukken van de route over als leerling chauffeur. Uiteindelijk rijdt de kandidaat na 4 weken opleiding de volledig dienst zelf (maximaal 6 uur) en zit de vaste chauffeur als beoordelaar achter in de bus.

6. Leren omgaan met de electronische apparatuur

De kandidaat moet leren om te gaan met lichtkrant, PIN apparaat, portofoon en Handheld (incheck apparaat).
Aan en afsluiten van de toestellen behoort tot de minimale vereisten van gebruik. Op deze website staan de gebruikshandleiding ter bestudering. Deze technische opleiding vindt plaats in de pauzes van de dienstritten door de vaste chauffeur.

7. Ondergaan medische keuring

Indien beide partijen zich kunnen vinden voor een vervolgtraject, wordt een kandidaat aangemeld voor een medische keuring bij de organisatie ARBO UNIE gevestigd in Rotterdam (Kralingen).

Deze medische keuring is verplicht door de gemeente Capelle aan den IJssel.
Kandidaten ontvangen een oproep per email en kunnen via internet zelf datum (dag) en tijdstip (uur) voor de medische keuring uitkiezen.
Deze medische keuring duurt ongeveer 40 minuten en onderzocht wordt o.a. gezichtsvermogen, gehoor en beoordeling van het eventuele gebruik van medicijnen door of lichamelijke beperkingen van de kandidaat. De vereniging ontvangt een melding van de ARBO Unie met goed/afgekeurd en de geldende termijn voor een nieuwe keuring. (van 2 tot 4 jaar). De vereniging ontvangt in geen enkel geval medische gegevens over de kandidaat.

De kosten voor de medische keuring komen voor rekening van de BVC. Het kan voorkomen, dat een kandidaat op medische gronden alsnog wordt afgekeurd door de keuringsarts. In een dergelijk geval wordt de opleiding helaas beeindigd.

8. Aanvragen VOG verklaring

Door de BVC wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. De VOG verklaring is verplicht door de gemeente Capelle aan den IJssel. Een VOG-verklaring wordt afgegeven door de rijksoverheid (JUSTIS). De kandidaat ontvangt van deze aanmelding per email een bevestiging en na enige dagen uiteindelijk een (fysieke A4) verklaring van goedkeuring van JUSTIS per post. Dit ontvangen exemplaar wordt vervolgens ingeleverd bij het bestuur voor het archief van de BVC. De VOG-aanvraag is zonder kosten voor de kandidaat.

9. Ondertekening van de Gedragscode voor vrijwilligers.

Omdat er wordt gereden voor senioren en minderjarigen wordt een kandidaat geacht de privacy en bescherming van reizigers te garanderen. Hiertoe is een gedrachtscode opgesteld, welke dient te worden ondertekend door de kandidaat. De BVC gedragscode is elders op de website beschikbaar.

10. Verstrekken bedrijfskleding BVC

Aan de kandidaat wordt op een gegeven moment – op bruikleen basis – bedrijfskleding met BVC logo verstrekt:

a. 2 polos (rood danwel Blauw)
b. Een vest met rits (rood)
c. een warme trui (blauw)
d. een plastic regenjack (blauw)

* indien voorradig.

11. Alleen op de bus

Als alle eerdergenoemde stappen tot tevredenheid van zowel kandidaat als BVC bestuur zijn doorlopen, kan en mag de chauffeur op de bus de dienst alleen gaan rijden.
Hij is dan al ingepland in het roostersysteem van de BVC en ontvangt vanaf dat moment bevestiging van zijn komende dienstritten per email. Op zondagochtend wordt nog een reminder per email verstuurd naar de chauffeur. Hij kan deze dienst nogmaals bevestigen door verzending van een JA of NEEN per email.

Site Statistics
 • Today's visitors: 33
 • Total visitors : 54,455