Gedragscode BVC
  • Wanneer je bij ons komt werken als vrijwilliger, vragen wij je de Gedragscode BVC te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.
  • De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor passagiers én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht-en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd.
  • Wij verwachten als vereniging van al onze nieuwe en bestaande vrijwilligers dat ze kennis hebben genomen van onze BVC-gedragscode en dit weten toe te passen. Wij vragen daarom dat zij bij toetreding tot de Buurtbusvereniging Capelle deze gedragscode persoonlijk te onderschrijven.

Gedragscode vrijwilliger BVC

Gedragscode vrijwilliger Buurtbusvereniging Capelle d.d. 11 juli 2019.(PDF)

Print Friendly, PDF & Email