Instellen Handheld RET

Instellen Handheld met lijndienst

Voor aanvang van iedere nieuwe dienstrit moet door de chauffeur worden gecontroleerd of het juiste lijndienstnummer en tijdstip van vertrek op de RET-handheld van de buurtbus staat aangegeven.

1.Schakel de Famoca in door op de startknop tedrukken.
Deze startknop(toets) bevindt zich aan de linkerzijkant van het toestel en is de onderste toets links. Houdt deze toets circa 2 seconden ingedrukt. DeFamoco start nu op.

n.b. Als de Famoco helemaal is uitgeschakeld, duurt deze opstartprocedures ongeveer twee
minuten. Dus start het toestel ruim van te voren op!

2.Het toestel toont eerst het Famocologo.
3.Na enige tijd wachten is er een RET inlogscherm .
Bij het verschijnen van het inlogscherm met chauffeur en wachtwoord druk gewoon door op LOGIN. Alle gegevens zijn al ingeprogrammeerd.

In sommige bijzonder opstart-ituaties vraagt het apparaat om het (moeten) invoeren van een PIN-code. Deze gevraagde pincode staat op de ACHTERKANT van het apparaat aangegeven.Toets dit nummer in en vervolg de procedure.

Handleiding Handheld voor chauffeurs
FAMOCA aanpassing PVG 2022

Print Friendly, PDF & Email