Gebruik PIN – terminal

Iedere buurtbus is voorzien van een draagbare PIN-terminal, welk apparaat een PIN-betaling direct doorstuurt naar de RET-bankrekening. Reizigers kunnen zo met behulp van hun PIN-pas een kaartje kopen bij het instappen. Het is geen OV in – of uitcheck-apparaat!

Door de BVC wordt alleen de 2-uurs kaart (ad 4,50 euro) aan passagiers verkocht.

Starten

In de meest normale situatie is de PIN-terminal al bedrijfsklaar, de standaard instellingen zijn al eerder ingevoerd.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat bij aanvang van een dienst de terminal door de chauffeur opnieuw moet worden ingesteld. Neem in dergelijke gevallen eerst contact op met de coördinator.

Indien het geval:

Hiervoor dienen de volgende handelingen uitgevoerd te worden:

• Druk op de linker rode aan/uit toets en wacht tot de terminal is opgestart. Dit initialiseren van het toestel kan enige minuten duren.
Na enige tijd verschijnt op het hoofdscherm de letters SEPAY en rechtsonder het woord MENU.
Hierna maak je de keuze met de toetsen op het toestel:

• Toets op de rechterfunctietoets F (MENU)
• Selecteer 6.INSTELLINGEN
• Selecteer 2. LOGIN
• Voer Personeelsnummer 000606BC (let op met drie 3 voorloopnullen) in
(U kunt u met de rechter F toets wisselen tussen cijfers, letters of hoofdletters
• Bevestig met de groene toets rechtsonder (LOGIN OK)

De Capelse buurtbus gebruikt altijd het fictieve personeelsnummer 000606BC. Het is belangrijk dat de eerste drie nullen worden ingetoetst. Dit nummer staat ook op de achterkant van het toestel en behoeft bij een overgang van rit NIET gewijzigd te worden. Uitloggen van het toestel is dus niet noodzakelijk!

Nadat u LOGIN OK in het beeldscherm ziet gaat u met de rode toets terug naar het hoofdscherm. U bent nu als chauffeur op de Pin-terminal ingelogd.

Na het inloggen kunt u een vast bedrag instellen op de Pin-terminal, Hiervoor dient u de volgende handelingen uit te voeren:

• Toets F (MENU)
• Selecteer 6. INSTELLINGEN
• Selecteer 3. VAST BEDRAG
• Voer een vast bedrag in, altijd uitgedrukt in centen dus 450 is Euro 4,50
• Bevestig het bedrag met de groene toets rechtsonder(LOGIN OK)

Nadat u VAST BEDRAG OK in het beeldscherm ziet gaat u met de rode toets terug naar het Hoofdscherm (MENU). Als u nu een numerieke toets 0-9 indrukt verschijnt
er in het scherm het eerder ingevoerde standaardbedrag van Euro 4,50.
De klant kan dit bedrag nu afrekenen door de bankpas contactloos te laten lezen of pinnen.

n.b.

Indien iemand voor meerdere klanten wil afrekenen bijvoorbeeld 4 personen, is
EURO 18,- dient u de volgende handelingen uit te voeren:
• Toets F3 (MENU)
• Selecteer BETALING (VAR)
• Toets het bedrag in 1800 (bedrag altijd in centen)
• Bevestig met de groene toets
• De klant kan nu zijn of haar pas aanbieden (Contactloos of via de chipgleuf)
om te betalen
• Na deze variabele betaling gaat de terminal weer terug naar het
standaardbedrag van in dit geval Euro 4,50
• Dus bij het intoetsen van een toets 0-9 komt het standaardbedrag van Euro
4,50 weer in beeld

UITLOGGEN PIN – TERMINAL

Na afloop van uw dienst kunt u zich uitloggen op de Pin-terminal. Dit doet u als volgt:

• Toets F (MENU)
• Selecteer 6. INSTELLINGEN
• Selecteer 2. LOGIN
• Voor de personeelscode D00944 in
• Bevestig met de groene toets (LOGIN OK)
U bent nu als chauffeur op deze Pin-terminal uitgelogd.

Uitzetten van het toestel

Druk op de linker rode (aan/uit) toets. Het toestel komt met de melding POWER OFF en de keuze ESC of ENTER. Druk op de GROENE toet rechts onderaan. Het toestel komt nu met de melding SHUTTING DOW

HANDLEIDING in PDF

Handleiding-chaufeurs-PIN-terminal-RET-versie-1 maart 2022

Print Friendly, PDF & Email