Schade aan Voertuig

In geval van schade

  1. Zijn er slachtoffers gevallen (letselschade) Dan meldt je dat allereerst via de noodlijn 112 bij de politie en pas daarna bij de BVC.
  2. Bij het oplopen van een schade/aanrijding/ongeval (materiële schades) meldt je je zo spoedig mogelijk bij Piet of Paul om te kijken of er snel noodmaatregelen moeten worden getroffen. Afhankelijk van de aard van de schade en de plaats van het ongeval, wordt geprobeerd om zo spoedig mogelijk op de plaats van het ongeval ter hulp te komen.

    Is er alleen materiële schade, probeer dan zelf foto’s te maken, regel de zaak met de tegenpartij (indien het geval) en dan rijdt je (indien technisch mogelijk) naar een veilig plek in de directe omgeving in afwachting van hulp of een beslissing. Na overleg tussen het bestuur en de chauffeur zal bij grotere schades overleg worden opgenomen met de RET voor verdere afhandeling.

Het blijkt een misverstand dat aanmelding van een schade bij Piet of Paul veelal voldoende is. Maar dit is niet het eind van het incident voor de chauffeur, maar het begin van een (tijdrovend) schadetraject voor de vereniging. De RET zal altijd de volgende vragen beantwoord zien: WAT , WAAR , WANNEER, WIE en HOE is het ongeval gebeurd? Ook de leasemaatschappij of de verzekeraar kunnen later nog extra vragen hebben, vragen die alleen de chauffeur in kwestie kan beantwoorden. Dus die moet hiertoe altijd aanspreekbaar blijven.

We gaan als BVC open met elkaar om, ook met schademeldingen. Want iedereen kan onverwachts schade rijden. Het valt niet te voorkomen als deelnemer aan het drukke stadsverkeer. Daarbij willen we graag open zijn richting iedereen. Vaak komt een andere chauffeur een uur later langs de zelfde locatie of in dezelfde situatie. Gebruik van de chauffeurs-app is dus in dat geval de norm. Ook kunnen daardoor bij noodgevallen chauffeurs die in de buurt wonen te hulp schieten (is een aantal malen voorgekomen), maar we horen en leren er ook graag van.

Ook de gemeente heeft ons eind 2021 gemeld dat ze geen eigen risico meer willen vergoeden : in reactie hebben we trainingsrondes georganiseerd en spreken ‘gejaagde’ chauffeurs meer dan vroeger aan op hun rijgedrag. Zo gaan we sinds 2022 ook om met schades : Melden dat er schades zijn gereden , met details! Geen leuk nieuws voor betrokkene, wel open en eerlijk.

Er zijn mensen die dan denken dat mensen aan de schandpaal worden genageld, liever doen we het niet, maar het is wel gelijk een sterk signaal voor iedereen die bij onze vereniging rijdt. Want het enige wat we kunnen doen is delen van gemeenschappelijke ervaringen en informatie in de hoop dat iedere chauffeur bewuster om leert gaan met én de bussen én de apparatuur én elkaar ook vrij (mogen) aanspreken op veilig en voorzichtig rijden. Dat is immers de hoofddoelstelling van de BVC!

Aangeven van bedrijfsschade buurtbus

Bij het veroorzaken c.q. constateren van bedrijfsschade aan de bus zo spoedig mogelijk het Schadeformulier Buurtbus BVC afdrukken en toesturen aan het bestuur.

Bij schade aan eigendom van derden

Bij schades aan (auto’s van) derden altijd het schadeformulier invullen zoals in gebruik bij alle Nederlandse verzekeraars. Een blanco exmplaar is beschikbaar in de map voor de chauffeurs in iedere buurtbus.
Graag ter plaatse invullen (met zo mogelijk ook foto’s).

Na het gezamenlijk invullen altijd mede laten ondertekenen door de tegenpartij. Een ingevuld en ondertekend exemplaar altijd direct na afloop van het schade-incident verstrekken aan het bestuur van de vereniging voor doormelding van de schade aan de voertuig eigenaar (lease-maatschappij).

Print Friendly, PDF & Email