Update zondag 29 september

Weg-afzetting Hermitage Schollevaar

Deze wegversperring door werkzaamheden Eneco zou per 4 oktober zijn opgeheven en kunnen we de Hermitage voor het eerst berijden (geen rondje Action meer) . Maar ik ben wezen kijken en er lijken grote achterstanden. Dit krijgen ze per 4 oktober zeker niet op tijd klaar……

Uitbouw dienstrooster BVC

Afgelopen tijd zijn we met veel enthousiasme en energie de buurtbus gestart. Soms met vallen en opstaan. De techniek legde soms beperkingen en grenzen op. Maar aan de betrokkenheid en inzet van ons allen heeft het niet gelegen. Ook is een dienstrooster in elkaar gezet. Daarbij zijn er wel vragen gerezen. Mensen, die meer wilden rijden. Mensen, die op andere momenten wilden rijden. En de behoefte aan zekerheid van steeds eenzelfde dienst of de juist de behoefte aan variatie in diensten. En vooral ook wanneer het rooster nu echt vaststaat.

Was het rooster september echt pionieren, in oktober en november zie je ook de voorgestelde vaste structuren al wat meer gestalte krijgen. Zo veel mogelijke chauffeurs op zoveel mogelijk vaste dagen en vaste tijden is het streven. Dat biedt structuur en ook meer mogelijkheden om op andere dagen andere dingen te plannen.

Maar nog meer dan ooit, is het de bedoeling om het inplannen van diensten en het opstellen van het rooster meer in structuur te brengen. In hoofdlijn bestaat de aanpak uit drie stappen:

  1. Het (opnieuw) inventariseren en vastleggen van jullie wensen
  2. Het maken van een basisrooster met een vast patroon, dat uitganspunt is voor de maandelijkse planning.
  3. Iedere 4 weken het maken van een definitief rooster voor een periode van 4 weken.

In een nog toe te zenden toelichting zal dit alles uitgebreider beschreven. Daarin wordt onder meer inzicht geven hoe dit wordt aangepakt, welke vragen komende tijd gesteld gaan worden, welke uitgangspunten bij het inroosteren worden gehanteerd en wanneer het rooster voor een periode definitief wordt en hoe het eruit ziet.

Naast deze toelichting is ook een tijdschema aangegeven. Daarin is te zien op welke momenten gereageerd kan worden op een voorgesteld rooster (uiteraard mogen ook eerder aanpassingen ivm afwezigheid worden doorgegeven; dat hoeft niet te wachten tot de reactie termijn). Ook is aangegeven wanneer het rooster voor een bepaalde periode van 4 weken wordt vastgesteld.

De vraag aan jullie is om na ontvangst vooral dit goed en nauwkeurig door te nemen.

Als laatste zullen jullie een schema aantreffen, waarin per dag én per dienst kan worden aangegeven wanneer je beschikbaar bent. Daarbij is ook nog onderscheid gemaakt naar even en oneven weken. Afgelopen tijd is al op meer manieren gevraagd naar jullie voorkeuren. Als het goed is zijn deze terug te vinden in het schema.

De momenten, dat je beschikbaar bent, zijn aangegeven met een “X”. Het is de bedoeling om met deze uitvraag alle puntjes op de i te zetten, zodat alle wensen precies in beeld zijn.

De Dienstritten

In het schema wordt er straks vanuit gegaan, dat er qua beschikbaarheid geen verschil is tussen dienst 1 en 4, tussen 2 en 5, en 3 en 6. Heb je bijvoorbeeld voorkeur voor dienst 1, dan wordt aangenomen, dat dienst 4 ook binnen je voorkeur past. En zo ook met de diensten 2 en 5 en de diensten 3 en 6.

Als je een hele dag beschikbaar bent dan zijn alle diensten op die dag voorzien van een “X”.
Voor de nauwkeurigheid en zorgvuldigheid vragen we jullie om (opnieuw) nauwkeurig jullie voorkeuren aan te geven, zodat we daarmee een evenwichtig rooster kunnen maken dat zo veel mogelijk rekening houdt met jullie wensen.

Voor jullie is het misschien een herhaalde vraag. Maar we willen het nu graag in een keer goed neerzetten voor de komende tijd. Ons Lid Nico van der Mark gaat dit proces aansturen. Daartoe heeft hij de beschikking over het emailadres pl******@bu*************.nl">pl******@bu*************.nl gekregen.

Dit email adres zal meer en meer worden gebruikt voor alle zaken betreffende de dienstroosters.

Print Friendly, PDF & Email