BUURTBUS CAPELLE

BuurtbusVereniging Capelle (BVC)

Opleiding BVC-vrijwilligers

De opleiding van nieuwe BVC-kandidaten kent de volgende 11 fases:

1. Werving en selectie nieuwe kandidaten;
2. Kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur;
3. Proefrijden met de buurtbus;
4. Meerijden als passagier om de routes te leren kennen;
5. Opleiding door een vaste chauffeur;
6. Leren omgaan met elektronische apparatuur;
7. Aanmelden medische keuring (Arbo Unie);
8. Aanvragen VOG – verklaring (Justis);
9. Onderteken van de BVC Gedragscode voor Vrijwilligers;
10. Verstrekken bedrijfskleding BVC;
11. Alleen op de bus!

Het hele opleidingstraject is opgedeeld in een 11-tal stappen en duurt ongeveer 6 tot 7 weken. De duur is afhankelijk van de rij-ervaring en getoond verkeersinzicht van de kandidaat. In een (1) week wordt een (1) les ingepland.

1. Werving en selectie kandidaat

Mogelijke kandidaten komen op verschilende manieren in contact met de vereniging, veelal via mond op mond reclame, via internet, via whatsapp of via een flyer..
Alle kandidaten doorlopen in principe hetzelfde opleidingstraject van standaard 6 weken. Per week wordt er een les gepland, kandidaten worden per week opgeleid en van hen verwacht van 2 uur tot uiteindelijk 6 uur actief te zijn.

2. Kennismakingsgesprek

Dit vindt plaats met een lid van het bestuur en duurt ongeveer 1 uur en vindt plaats in een (koffie)restaurant in de directe omgeving van de kandidaat. In het kennismakingsgesprek wordt de historie en de achtergrond van de BVC geschetst, alsmede het verloop van de komende opleiding verteld. De kandidaat vertelt over zijn eigen (beroeps)opleiding en ervaring en motivatie voor een toekomstige functie als chauffeur op de buurtbus.
Van de kandidaat wordt genoteerd: naam en adres en geboortedatum, telefoonnummer en emailadres van de kandidaat. Deze informatie wordt geregistreerd in het ledenbestand van de vereniging. Ook wordt verzocht om inzage van het rijbewijs ter controle.

3. Proefrijden met de Bus

Op een zaterdagochtend om 10.00 uur wordt de kandidaat verwacht op de Gemeentewerf (Groenendijk 10) om mee te rijden naar het RET depot in Krimpen.
Daar worden gewoonlijk de bussen iedere week gewassen en getankt. Nieuwe kandidaten doen een eerste rijproef op het industrieterrein van circa 30 minuten. Dit om zelf kennis te maken met het stuur- en remgedrag van een buurtbus. Kandidaten ondergaan dan ook een eerste beoordeling van de rijvaardigheid. Om circa 12.00 uur is de kandidaat weer terug op de gemeentewerf.
* Een buurtbus is van het model Volkswagen Crafter met automatische versnellingsbak.

4. Meerijden voor route verkenning

Voorgesteld wordt om twee tot drie maal mee te rijden als passagier in de bus. Dit duurt dan 2 tot 3 weken. Doel is om alle drie de routes te leren kennen (lezen) Het is dan nog niet noodzakelijk dat de kandidaat de volledige dienst meerijdt in de bus, maar ergens op de route als passagier instapt en na verloop van tijd (circa 2 uur) weer uitstapt bij de oorspronkelijke instaphalte. Het is handig als de dienstdoende chauffeur weet dat er een kandidaat aan boord is.

5. Opleiding door een ‘vaste’ chauffeur

Op basis van de voorkeursdag (ochtend / middag) van een kandidaat wordt gezocht naar een bestaande BVC chauffeur als ‘vaste’ coach voor opleiding en begeleiding de komende 4 trainingsweken. Eerst rijdt de vaste chauffeur, langzaam aan neemt de kandidaat stukken van de route over als leerling chauffeur. Uiteindelijk rijdt de kandidaat na 4 weken opleiding de volledig dienst zelf (maximaal 6 uur) en zit de vaste chauffeur als beoordelaar achter in de bus.

6. Leren omgaan met de electronische apparatuur

De kandidaat moet leren om te gaan met lichtkrant, PIN apparaat, portofoon en Handheld (incheck apparaat).
Aan en afsluiten van de toestellen behoort tot de minimale vereisten van gebruik. Op deze website staan de gebruikshandleiding ter bestudering. Deze technische opleiding vindt plaats in de pauzes van de dienstritten door de vaste chauffeur.

7. Ondergaan medische keuring

Indien beide partijen zich kunnen vinden voor een vervolgtraject, wordt een kandidaat aangemeld voor een medische keuring bij de organisatie ARBO UNIE gevestigd in Rotterdam (Kralingen).

Deze medische keuring is verplicht door de gemeente Capelle aan den IJssel.
Kandidaten ontvangen een oproep per email en kunnen via internet zelf datum (dag) en tijdstip (uur) voor de medische keuring uitkiezen.
Deze medische keuring duurt ongeveer 40 minuten en onderzocht wordt o.a. gezichtsvermogen, gehoor en beoordeling van het eventuele gebruik van medicijnen door of lichamelijke beperkingen van de kandidaat. De vereniging ontvangt een melding van de ARBO Unie met goed/afgekeurd en de geldende termijn voor een nieuwe keuring. (van 2 tot 4 jaar). De vereniging ontvangt in geen enkel geval medische gegevens over de kandidaat.

De kosten voor de medische keuring komen voor rekening van de BVC. Het kan voorkomen, dat een kandidaat op medische gronden alsnog wordt afgekeurd door de keuringsarts. In een dergelijk geval wordt de opleiding helaas beeindigd.

8. Aanvragen VOG verklaring

Door de BVC wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. De VOG verklaring is verplicht door de gemeente Capelle aan den IJssel. Een VOG-verklaring wordt afgegeven door de rijksoverheid (JUSTIS). De kandidaat ontvangt van deze aanmelding per email een bevestiging en na enige dagen uiteindelijk een (fysieke A4) verklaring van goedkeuring van JUSTIS per post. Dit ontvangen exemplaar wordt vervolgens ingeleverd bij het bestuur voor het archief van de BVC. De VOG-aanvraag is zonder kosten voor de kandidaat.

9. Ondertekening van de Gedragscode voor vrijwilligers.

Omdat er wordt gereden voor senioren en minderjarigen wordt een kandidaat geacht de privacy en bescherming van reizigers te garanderen. Hiertoe is een gedrachtscode opgesteld, welke dient te worden ondertekend door de kandidaat. De BVC gedragscode is elders op de website beschikbaar.

10. Verstrekken bedrijfskleding BVC

Aan de kandidaat wordt op een gegeven moment – op bruikleen basis – bedrijfskleding met BVC logo verstrekt:

a. 2 polos (rood danwel Blauw)
b. Een vest met rits (rood)
c. een warme trui (blauw)
d. een plastic regenjack (blauw)

* indien voorradig.

11. Alleen op de bus

Als alle eerdergenoemde stappen tot tevredenheid van zowel kandidaat als BVC bestuur zijn doorlopen, kan en mag de chauffeur op de bus de dienst alleen gaan rijden.
Hij is dan al ingepland in het roostersysteem van de BVC en ontvangt vanaf dat moment bevestiging van zijn komende dienstritten per email. Op zondagochtend wordt nog een reminder per email verstuurd naar de chauffeur. Hij kan deze dienst nogmaals bevestigen door verzending van een JA of NEEN per email.

Buslijn 606

Buslijn 606 rijdt richting IJsselland Ziekenhuis en Schollevaar.

.Buslijn 606 vertrekt vanaf de halte Capelle Centrum (ING zijde) via de wijk Schenkel naar het IJsselland ziekenhuis. Deze rit duurt ongeveer 8 minuten, Na het IJsselland ziekenhuis vertrekt de bus naar de wijk Alexanderpolder en de wijk Oosterflank waar de halte Alaxandrium 1 wordt aangedaan. Vervolgens rijdt de bus via de Hoofdweg naar de wijk Schollevaar. Daar rijdt de bus langs NS station Schollevaar en gaat via de wijk Oostgaarde met halte Metrostation De Terp naar de eindhalte Capelle Centrum (ALbert Heyn zijde).

Buslijn 605 rijdt dezelfde route maar dan in omgekeerde rijrichting.

Buslijn 606 is een 1 uurs dienst.

Route 606

ALV BVC 2022

Betreft: Algemene Ledenvergadering BVC 2023

De Buurtbusvereniging Capelle BVC kent een aantal wettelijke verplichtingen.
Een hiervan is het houden van een Algemene Ledenvergadering (ALV).
Deze vond dit jaar plaats op 15 juni 2023 in CAPSLOC.

Het verslag van de ALV op 15 juni 2023

ALV BVC 2023

en in de bijlagen de Agenda ,de notulen van de vorige ALV in 2022 alsmede een extract van de jaarrekening over 2022.
Dit alles ter bespreking en/of ter besluitvorming
Laat u niet afschrikken door het aantal bijlagen. Ze Zijn redelijk beknopt beschreven.

BIJLAGEN BIJ DE UITNODIGING (in PDF)

 1. BVC+ALV+Agenda+2023
 2. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022 BVC dd 31 mei 2022
 3. Buurtbusvereniging Capelle BVC _ Balans Jaar 2021 – 2022 ALV
 4. Buurtbusvereniging Capelle BVC _ Winst en verlies Jaar 2021 – 2022 _ Periode 1 – 13 ALV
 5. Buurtbusvereniging Capelle BVC _ Begroting versus realisatie 2022 _ Periode 1 – 12 _ Grootboek ALV
 6. Toelichting op de jaarrekening BVC 2022 ALV
D1B1

Update dinsdag 1 oktober

Vertrek vroeg

Vandaag hadden we werkstudent Jelger van der Graaf die tijdens zijn ritten toch aardig wat extra informatie heeft opgedaan met zijn observaties. De tellingen van het aantal passagiers en het aantal Ov transacties worden nader door hem uitgewerkt, maar hij zag als buitenstaande aardig wat opvallende zaken.

Een ervan was dat hij zag dat de chauffeurs na elkaar wergreden uit de gemeentewerf maar die begonnen blijkbaar alle twee dezelfde rit te rijden als eerste rit. Of het waar is weet ik niet want beiden rijden per saldo in de eerste rit toch naar Capelsebrug, maar dit hebben we ook al eerder geconstateerd

Voor de duidelijkheid:

 • DIENST 1 BUS 1 gaat naar als eerste naar de Doormanstraat en begint daar altijd als 606
  Bij eindpunt Capelsebrug wordt het een 607
 • DIENST 4 BUS 2 gaat als eerste naar Capelle centrum en dan naar Capelsebrug als 607
  Bij eindpunt Capelsebrug wordt het de 606

Dat moet gewoon goed gaan verder….

Verkennen nieuwe route 606

Vanmiddag hebben twee bussen de voorgestelde route door ‘s-Gravenland verkend. De cirkel is zowel rechtsom als linksom gereden. Het is een straat met een haakse bocht en 5 flinke verkeersdrempels er in. In de middag om ca 17.00 stonden we ook daar in de file omdat veel auto’s deze wijk ook gebruiken als sluipverkeer richting Krimpen aan den IJssel door langs te rijden langs Zwembad de Blinkert en daarna rechtsaf de Ketensdijk omhoog richting ALgerabrug. Wordt vervolgd…..

Bussen
De beide bussen rijden vandaag zonder problemen, ook het aftanken met de twee verschillende pasjes ging gewoon goed. De handheld in de blauwe bus hield het ook de hele rit vol. We hadden wel veel last van lange files in de omgeving van Capelle.

Site Statistics
 • Today's visitors: 2
 • Total visitors : 55,555