606

Route 606 richting Schollevaar

Besloten site
606

Route 606 richting Schollevaar

D1B1

Besloten site , Rooster
D1B1

Update dinsdag 1 oktober

Vertrek vroeg

Vandaag hadden we werkstudent Jelger van der Graaf die tijdens zijn ritten toch aardig wat extra informatie heeft opgedaan met zijn observaties. De tellingen van het aantal passagiers en het aantal Ov transacties worden nader door hem uitgewerkt, maar hij zag als buitenstaande aardig wat opvallende zaken.

Een ervan was dat hij zag dat de chauffeurs na elkaar wergreden uit de gemeentewerf maar die begonnen blijkbaar alle twee dezelfde rit te rijden als eerste rit. Of het waar is weet ik niet want beiden rijden per saldo in de eerste rit toch naar Capelsebrug, maar dit hebben we ook al eerder geconstateerd

Voor de duidelijkheid:

 • DIENST 1 BUS 1 gaat naar als eerste naar de Doormanstraat en begint daar altijd als 606
  Bij eindpunt Capelsebrug wordt het een 607
 • DIENST 4 BUS 2 gaat als eerste naar Capelle centrum en dan naar Capelsebrug als 607
  Bij eindpunt Capelsebrug wordt het de 606

Dat moet gewoon goed gaan verder….

Verkennen nieuwe route 606

Vanmiddag hebben twee bussen de voorgestelde route door ‘s-Gravenland verkend. De cirkel is zowel rechtsom als linksom gereden. Het is een straat met een haakse bocht en 5 flinke verkeersdrempels er in. In de middag om ca 17.00 stonden we ook daar in de file omdat veel auto’s deze wijk ook gebruiken als sluipverkeer richting Krimpen aan den IJssel door langs te rijden langs Zwembad de Blinkert en daarna rechtsaf de Ketensdijk omhoog richting ALgerabrug. Wordt vervolgd…..

Bussen
De beide bussen rijden vandaag zonder problemen, ook het aftanken met de twee verschillende pasjes ging gewoon goed. De handheld in de blauwe bus hield het ook de hele rit vol. We hadden wel veel last van lange files in de omgeving van Capelle.

Besloten site , Buurtbusvereniging
Update dinsdag 1 oktober

Vertrek vroeg

Vandaag hadden we werkstudent Jelger van der Graaf die tijdens zijn ritten toch aardig wat extra informatie heeft opgedaan met zijn observaties. De tellingen van het aantal passagiers en het aantal Ov transacties worden nader door hem uitgewerkt, maar hij zag als buitenstaande aardig wat opvallende zaken.

Een ervan was dat hij zag dat de chauffeurs na elkaar wergreden uit de gemeentewerf maar die begonnen blijkbaar alle twee dezelfde rit te rijden als eerste rit. Of het waar is weet ik niet want beiden rijden per saldo in de eerste rit toch naar Capelsebrug, maar dit hebben we ook al eerder geconstateerd

Voor de duidelijkheid:

 • DIENST 1 BUS 1 gaat naar als eerste naar de Doormanstraat en begint daar altijd als 606
  Bij eindpunt Capelsebrug wordt het een 607
 • DIENST 4 BUS 2 gaat als eerste naar Capelle centrum en dan naar Capelsebrug als 607
  Bij eindpunt Capelsebrug wordt het de 606

Dat moet gewoon goed gaan verder….

Verkennen nieuwe route 606

Vanmiddag hebben twee bussen de voorgestelde route door ‘s-Gravenland verkend. De cirkel is zowel rechtsom als linksom gereden. Het is een straat met een haakse bocht en 5 flinke verkeersdrempels er in. In de middag om ca 17.00 stonden we ook daar in de file omdat veel auto’s deze wijk ook gebruiken als sluipverkeer richting Krimpen aan den IJssel door langs te rijden langs Zwembad de Blinkert en daarna rechtsaf de Ketensdijk omhoog richting ALgerabrug. Wordt vervolgd…..

Bussen
De beide bussen rijden vandaag zonder problemen, ook het aftanken met de twee verschillende pasjes ging gewoon goed. De handheld in de blauwe bus hield het ook de hele rit vol. We hadden wel veel last van lange files in de omgeving van Capelle.

Update zondag 29 september

Weg-afzetting Hermitage Schollevaar

Deze wegversperring door werkzaamheden Eneco zou per 4 oktober zijn opgeheven en kunnen we de Hermitage voor het eerst berijden (geen rondje Action meer) . Maar ik ben wezen kijken en er lijken grote achterstanden. Dit krijgen ze per 4 oktober zeker niet op tijd klaar……

Uitbouw dienstrooster BVC

Afgelopen tijd zijn we met veel enthousiasme en energie de buurtbus gestart. Soms met vallen en opstaan. De techniek legde soms beperkingen en grenzen op. Maar aan de betrokkenheid en inzet van ons allen heeft het niet gelegen. Ook is een dienstrooster in elkaar gezet. Daarbij zijn er wel vragen gerezen. Mensen, die meer wilden rijden. Mensen, die op andere momenten wilden rijden. En de behoefte aan zekerheid van steeds eenzelfde dienst of de juist de behoefte aan variatie in diensten. En vooral ook wanneer het rooster nu echt vaststaat.

Was het rooster september echt pionieren, in oktober en november zie je ook de voorgestelde vaste structuren al wat meer gestalte krijgen. Zo veel mogelijke chauffeurs op zoveel mogelijk vaste dagen en vaste tijden is het streven. Dat biedt structuur en ook meer mogelijkheden om op andere dagen andere dingen te plannen.

Maar nog meer dan ooit, is het de bedoeling om het inplannen van diensten en het opstellen van het rooster meer in structuur te brengen. In hoofdlijn bestaat de aanpak uit drie stappen:

 1. Het (opnieuw) inventariseren en vastleggen van jullie wensen
 2. Het maken van een basisrooster met een vast patroon, dat uitganspunt is voor de maandelijkse planning.
 3. Iedere 4 weken het maken van een definitief rooster voor een periode van 4 weken.

In een nog toe te zenden toelichting zal dit alles uitgebreider beschreven. Daarin wordt onder meer inzicht geven hoe dit wordt aangepakt, welke vragen komende tijd gesteld gaan worden, welke uitgangspunten bij het inroosteren worden gehanteerd en wanneer het rooster voor een periode definitief wordt en hoe het eruit ziet.

Naast deze toelichting is ook een tijdschema aangegeven. Daarin is te zien op welke momenten gereageerd kan worden op een voorgesteld rooster (uiteraard mogen ook eerder aanpassingen ivm afwezigheid worden doorgegeven; dat hoeft niet te wachten tot de reactie termijn). Ook is aangegeven wanneer het rooster voor een bepaalde periode van 4 weken wordt vastgesteld.

De vraag aan jullie is om na ontvangst vooral dit goed en nauwkeurig door te nemen.

Als laatste zullen jullie een schema aantreffen, waarin per dag én per dienst kan worden aangegeven wanneer je beschikbaar bent. Daarbij is ook nog onderscheid gemaakt naar even en oneven weken. Afgelopen tijd is al op meer manieren gevraagd naar jullie voorkeuren. Als het goed is zijn deze terug te vinden in het schema.

De momenten, dat je beschikbaar bent, zijn aangegeven met een “X”. Het is de bedoeling om met deze uitvraag alle puntjes op de i te zetten, zodat alle wensen precies in beeld zijn.

De Dienstritten

In het schema wordt er straks vanuit gegaan, dat er qua beschikbaarheid geen verschil is tussen dienst 1 en 4, tussen 2 en 5, en 3 en 6. Heb je bijvoorbeeld voorkeur voor dienst 1, dan wordt aangenomen, dat dienst 4 ook binnen je voorkeur past. En zo ook met de diensten 2 en 5 en de diensten 3 en 6.

Als je een hele dag beschikbaar bent dan zijn alle diensten op die dag voorzien van een “X”.
Voor de nauwkeurigheid en zorgvuldigheid vragen we jullie om (opnieuw) nauwkeurig jullie voorkeuren aan te geven, zodat we daarmee een evenwichtig rooster kunnen maken dat zo veel mogelijk rekening houdt met jullie wensen.

Voor jullie is het misschien een herhaalde vraag. Maar we willen het nu graag in een keer goed neerzetten voor de komende tijd. Ons Lid Nico van der Mark gaat dit proces aansturen. Daartoe heeft hij de beschikking over het emailadres planning@buurtbuscapelle.nl gekregen.

Dit email adres zal meer en meer worden gebruikt voor alle zaken betreffende de dienstroosters.

Besloten site , Buurtbusvereniging
Update zondag 29 september

Weg-afzetting Hermitage Schollevaar

Deze wegversperring door werkzaamheden Eneco zou per 4 oktober zijn opgeheven en kunnen we de Hermitage voor het eerst berijden (geen rondje Action meer) . Maar ik ben wezen kijken en er lijken grote achterstanden. Dit krijgen ze per 4 oktober zeker niet op tijd klaar……

Uitbouw dienstrooster BVC

Afgelopen tijd zijn we met veel enthousiasme en energie de buurtbus gestart. Soms met vallen en opstaan. De techniek legde soms beperkingen en grenzen op. Maar aan de betrokkenheid en inzet van ons allen heeft het niet gelegen. Ook is een dienstrooster in elkaar gezet. Daarbij zijn er wel vragen gerezen. Mensen, die meer wilden rijden. Mensen, die op andere momenten wilden rijden. En de behoefte aan zekerheid van steeds eenzelfde dienst of de juist de behoefte aan variatie in diensten. En vooral ook wanneer het rooster nu echt vaststaat.

Was het rooster september echt pionieren, in oktober en november zie je ook de voorgestelde vaste structuren al wat meer gestalte krijgen. Zo veel mogelijke chauffeurs op zoveel mogelijk vaste dagen en vaste tijden is het streven. Dat biedt structuur en ook meer mogelijkheden om op andere dagen andere dingen te plannen.

Maar nog meer dan ooit, is het de bedoeling om het inplannen van diensten en het opstellen van het rooster meer in structuur te brengen. In hoofdlijn bestaat de aanpak uit drie stappen:

 1. Het (opnieuw) inventariseren en vastleggen van jullie wensen
 2. Het maken van een basisrooster met een vast patroon, dat uitganspunt is voor de maandelijkse planning.
 3. Iedere 4 weken het maken van een definitief rooster voor een periode van 4 weken.

In een nog toe te zenden toelichting zal dit alles uitgebreider beschreven. Daarin wordt onder meer inzicht geven hoe dit wordt aangepakt, welke vragen komende tijd gesteld gaan worden, welke uitgangspunten bij het inroosteren worden gehanteerd en wanneer het rooster voor een periode definitief wordt en hoe het eruit ziet.

Naast deze toelichting is ook een tijdschema aangegeven. Daarin is te zien op welke momenten gereageerd kan worden op een voorgesteld rooster (uiteraard mogen ook eerder aanpassingen ivm afwezigheid worden doorgegeven; dat hoeft niet te wachten tot de reactie termijn). Ook is aangegeven wanneer het rooster voor een bepaalde periode van 4 weken wordt vastgesteld.

De vraag aan jullie is om na ontvangst vooral dit goed en nauwkeurig door te nemen.

Als laatste zullen jullie een schema aantreffen, waarin per dag én per dienst kan worden aangegeven wanneer je beschikbaar bent. Daarbij is ook nog onderscheid gemaakt naar even en oneven weken. Afgelopen tijd is al op meer manieren gevraagd naar jullie voorkeuren. Als het goed is zijn deze terug te vinden in het schema.

De momenten, dat je beschikbaar bent, zijn aangegeven met een “X”. Het is de bedoeling om met deze uitvraag alle puntjes op de i te zetten, zodat alle wensen precies in beeld zijn.

De Dienstritten

In het schema wordt er straks vanuit gegaan, dat er qua beschikbaarheid geen verschil is tussen dienst 1 en 4, tussen 2 en 5, en 3 en 6. Heb je bijvoorbeeld voorkeur voor dienst 1, dan wordt aangenomen, dat dienst 4 ook binnen je voorkeur past. En zo ook met de diensten 2 en 5 en de diensten 3 en 6.

Als je een hele dag beschikbaar bent dan zijn alle diensten op die dag voorzien van een “X”.
Voor de nauwkeurigheid en zorgvuldigheid vragen we jullie om (opnieuw) nauwkeurig jullie voorkeuren aan te geven, zodat we daarmee een evenwichtig rooster kunnen maken dat zo veel mogelijk rekening houdt met jullie wensen.

Voor jullie is het misschien een herhaalde vraag. Maar we willen het nu graag in een keer goed neerzetten voor de komende tijd. Ons Lid Nico van der Mark gaat dit proces aansturen. Daartoe heeft hij de beschikking over het emailadres planning@buurtbuscapelle.nl gekregen.

Dit email adres zal meer en meer worden gebruikt voor alle zaken betreffende de dienstroosters.

Update donderdag 26 september

Voorgestelde nieuwe route lijn 606

Lijn 606 brengt niet een groot aantal passagiers op de been. Ochtends een zestal vaste reizigers en s’avonds dezelfde zestal vaste reizigers, reizigers die anders een kwartier moeten lopen naar Kralingsveer. De animo in Capelle – West is tot nu toe nagenoeg nihil
Dat was al bekend (de grote bus reed ook altijd nagenoeg leeg rond). Voorstel is om bus 606 ook te laten rijden door s-gravenland, we gaan dus proberen meer passagiers daar te vinden
Bijgaand een route-schets

Tanken in Krimpen

Het is soms voorgekomen, dat het tanken niet lukt, terwijl het anderen een dag later gewoon wel lukt. (stop de slang in de tankopening en haal daarna pas de tankpas van beneden naar boven door de paslezer aan de muur). De pomp springt dan meestal al de eerste keer aan en kan je gewoon tanken.
Het is natuurlijk vervelend dat je helemaal naar Krimpen rijdt, daar merkt dat het tanken niet lukt en dan weer terug naar de gemeentewerf, zonde van je tijd!

MAAR :
Het overkomt me nu tweemaal dat mensen daar in Krimpen het tanken niet lukt, daar stoppen met proberen, daarna vervolgens terugrijden naar de gemeentewerf, en mij pas daarna berichten dat het tanken in Krimpen niet gelukt is.

Tja….als tanken in Krimpen niet lukt, dan bel je gelijk mij of Piet Koolmees op dat moment (of gebruik dan ook whatsapp) want terwijl je daar staat hebben we gelijk contact over het niet slagen van tanken, en niet pas een half uur later als je al weer met de niet getankte bus op de gemeentewerf staat. Dat is dan wel heel ongelukkig en eigenlijk ook te laat om nog maar iets te adviseren of te corrigeren!
ps
De beide Tankpassen kunen namelijk gewoon voor iedere bus door elkaar worden gebruikt en liggen in de map voor chauffeurs in de ene bus of in het blauwe kluisje wat daarvoor is bedoeld in de andere bus.

Vertrek

Vandaag moesten we afscheid nemen van collega Ted. Was er eerst een RET-klacht dat de chauffeur na zijn vertrek op de Capelsebrug de eerste halte op notabene Capelseburg zelf voorbijrijdt, terwijl daar 4 passagiers staan te zwaaien, die dus gelijk ter plaatse een mail met een klacht hebben ingediend.

Ga je daarnaast rijden zonder enige notie van je begin en eindtijden van je dienstritten, ja dan maak je het zelf wel heel moeilijk voor jezelf en voor anderen…..

Ook de rijvaardigheid werd tijdens de rit betwijfeld. Een RET-er aan boord heeft zijn baas geinformeerd over een aantal bijna-ongelukken met de bus en die meldde mij later, dat deze chauffeur onmiddelijk moest stopppen met rijden. Dat heb ik gedaan met pijn in mijn hart .

Wat leren we hiervan?

Mocht jezelf twijfels hebben over het besturen van de bus, het rijden van de route of het op tijd stoppen bij de haltes. Laat het gerust maar bijtijds weten en ga niet zelf experimenteren. Dan krijg je extra begeleiding.
Wel wordt van je verwacht dat als je een dienst gaat rijden de beschikking hebt over een papier met de juiste vertrek- en aankomsttijden van de twee eindhaltes. Daar zijn de nodige documenten voor beschikbaar op deze website.

Ook wordt men nu wel geacht de route te kennen van zowel 606 als 607 en je mails te lezen (deze dagelijke update bijvoorbeeld)
Ga je rijden zonder enige notie van je dienstritten, ja dan maak je het zelf wel heel moeilijk voor jezelf en voor anderen…..

Besloten site , Buurtbusvereniging
Update donderdag 26 september

Voorgestelde nieuwe route lijn 606

Lijn 606 brengt niet een groot aantal passagiers op de been. Ochtends een zestal vaste reizigers en s’avonds dezelfde zestal vaste reizigers, reizigers die anders een kwartier moeten lopen naar Kralingsveer. De animo in Capelle – West is tot nu toe nagenoeg nihil
Dat was al bekend (de grote bus reed ook altijd nagenoeg leeg rond). Voorstel is om bus 606 ook te laten rijden door s-gravenland, we gaan dus proberen meer passagiers daar te vinden
Bijgaand een route-schets

Tanken in Krimpen

Het is soms voorgekomen, dat het tanken niet lukt, terwijl het anderen een dag later gewoon wel lukt. (stop de slang in de tankopening en haal daarna pas de tankpas van beneden naar boven door de paslezer aan de muur). De pomp springt dan meestal al de eerste keer aan en kan je gewoon tanken.
Het is natuurlijk vervelend dat je helemaal naar Krimpen rijdt, daar merkt dat het tanken niet lukt en dan weer terug naar de gemeentewerf, zonde van je tijd!

MAAR :
Het overkomt me nu tweemaal dat mensen daar in Krimpen het tanken niet lukt, daar stoppen met proberen, daarna vervolgens terugrijden naar de gemeentewerf, en mij pas daarna berichten dat het tanken in Krimpen niet gelukt is.

Tja….als tanken in Krimpen niet lukt, dan bel je gelijk mij of Piet Koolmees op dat moment (of gebruik dan ook whatsapp) want terwijl je daar staat hebben we gelijk contact over het niet slagen van tanken, en niet pas een half uur later als je al weer met de niet getankte bus op de gemeentewerf staat. Dat is dan wel heel ongelukkig en eigenlijk ook te laat om nog maar iets te adviseren of te corrigeren!
ps
De beide Tankpassen kunen namelijk gewoon voor iedere bus door elkaar worden gebruikt en liggen in de map voor chauffeurs in de ene bus of in het blauwe kluisje wat daarvoor is bedoeld in de andere bus.

Vertrek

Vandaag moesten we afscheid nemen van collega Ted. Was er eerst een RET-klacht dat de chauffeur na zijn vertrek op de Capelsebrug de eerste halte op notabene Capelseburg zelf voorbijrijdt, terwijl daar 4 passagiers staan te zwaaien, die dus gelijk ter plaatse een mail met een klacht hebben ingediend.

Ga je daarnaast rijden zonder enige notie van je begin en eindtijden van je dienstritten, ja dan maak je het zelf wel heel moeilijk voor jezelf en voor anderen…..

Ook de rijvaardigheid werd tijdens de rit betwijfeld. Een RET-er aan boord heeft zijn baas geinformeerd over een aantal bijna-ongelukken met de bus en die meldde mij later, dat deze chauffeur onmiddelijk moest stopppen met rijden. Dat heb ik gedaan met pijn in mijn hart .

Wat leren we hiervan?

Mocht jezelf twijfels hebben over het besturen van de bus, het rijden van de route of het op tijd stoppen bij de haltes. Laat het gerust maar bijtijds weten en ga niet zelf experimenteren. Dan krijg je extra begeleiding.
Wel wordt van je verwacht dat als je een dienst gaat rijden de beschikking hebt over een papier met de juiste vertrek- en aankomsttijden van de twee eindhaltes. Daar zijn de nodige documenten voor beschikbaar op deze website.

Ook wordt men nu wel geacht de route te kennen van zowel 606 als 607 en je mails te lezen (deze dagelijke update bijvoorbeeld)
Ga je rijden zonder enige notie van je dienstritten, ja dan maak je het zelf wel heel moeilijk voor jezelf en voor anderen…..

× Mogen wij U op weg helpen?