ALV BVC 2022

Betreft: Algemene Ledenvergadering BVC 2023

De Buurtbusvereniging Capelle BVC kent een aantal wettelijke verplichtingen.
Een hiervan is het houden van een Algemene Ledenvergadering (ALV).
Deze vond dit jaar plaats op 15 juni 2023 in CAPSLOC.

Het verslag van de ALV op 15 juni 2023

ALV BVC 2023

en in de bijlagen de Agenda ,de notulen van de vorige ALV in 2022 alsmede een extract van de jaarrekening over 2022.
Dit alles ter bespreking en/of ter besluitvorming
Laat u niet afschrikken door het aantal bijlagen. Ze Zijn redelijk beknopt beschreven.

BIJLAGEN BIJ DE UITNODIGING (in PDF)

  1. BVC+ALV+Agenda+2023
  2. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2022 BVC dd 31 mei 2022
  3. Buurtbusvereniging Capelle BVC _ Balans Jaar 2021 – 2022 ALV
  4. Buurtbusvereniging Capelle BVC _ Winst en verlies Jaar 2021 – 2022 _ Periode 1 – 13 ALV
  5. Buurtbusvereniging Capelle BVC _ Begroting versus realisatie 2022 _ Periode 1 – 12 _ Grootboek ALV
  6. Toelichting op de jaarrekening BVC 2022 ALV
Print Friendly, PDF & Email